Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +0,8% i juni, ”pandemin besegras förr eller senare”

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter två starka börsmånader i april och maj blev utvecklingen mer dämpad i juni. Detta till trots blev perioden april till juni 2020 det bästa kvartalet sedan 1998.
Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S.
Fonden steg 0,8 procent för månaden i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). Andelsklassen RC1 (SEK) var upp 0,6 procent och avkastningen hittills i år uppgår därmed till +3,4 procent i euro och +2,8 procent i svenska kronor.

”Nya nedstängningar och andra avgörande händelser i flera länder, framför allt i delar av USA, medför att prognosen för den ekonomiska återhämtningen ifrågasätts. Till listan över händelser i juni kan läggas EU:s svårigheter att enas om ett
större räddningspaket, bristen på framsteg i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, omvärldens reaktioner på Kinas allt hårdare kontroll över Hong Kong samt skärmytslingar på gränsen mellan Kina och Indien”, skriver förvaltarparet.
Om man ser till hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades den sämre än den globala marknaden, dock med stor spridning mellan olika delsektorer. Bioteknik var den enda delsektorn som hade en fortsatt positiv utveckling, framkommer det.
Sett till enskilda bolag stod Macrogenics och Esperion Therapeutics för de största uppgångarna, medan Novocure och Anthem var de sämsta bidragsgivarna under månaden.
Amerikanska forskningsbolaget Macrogenics, som fokuserar på cancer och avancerad antikroppsteknologi, presenterade nya kliniska data för ett flertal utvecklingsprojekt inom bolagets tidiga forskningsportfölj, vilket ledde till förnyat intresse från investerarna, meddelar förvaltarna.
Esperion Therapeutics, ett amerikanskt läkemedelsbolag, har under våren haft det kämpigt med lanseringen av sin produkt Nexletol sedan godkännandet av FDA i och med coronakrisen,
”Trots det har förskrivningen av de nya produkterna utvecklats väl under juni, vilket hade en positiv effekt på aktiekursutvecklingen under perioden”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

För Novocures del blev vissa investerare oroliga för att viktiga studier kan försenas på grund av svårigheter att rekrytera patienter till följd av covid-19-pandemin, vilket i kombination med avsaknaden på närliggande katalysatorer gjorde att Novocures aktiekurs sjönk under juni.

Hur börsen kommer att se ut under det andra halvåret beror helt på huruvida coronapandemin kan få ett mer kontrollerat förlopp, menar förvaltarna.
”Framsteg vad gäller smittbekämpning, behandlingsrutiner, läkemedel och vacciner kan alla bidra till en starkare framtidstro. Trots oroande tecken på ökad smittspridning i södra USA kommer pandemin att besegras förr eller senare”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarna är dock optimistiska om att framsteg görs på flera områden och bedömer att dödligheten kommer att sjunka stadigt till följd av bättre behandlingsrutiner och nya mediciner, åtgärderna för social distansering kommer att förfinas, spårning och testning kommer att utökas kraftigt samt att de tror att vacciner kommer att finnas tillgängliga på relativt bred front under nästa år.
”Det vore mycket förvånande om inte alla dessa framsteg skulle leda till att pandemin kan kvävas. Hur snabbt framstegen kommer är dock helt avgörande för hur börserna kommer att utvecklas”, förklarar de.

Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt