Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +10,9% i maj, på plus för året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En tydlig indikator för tillståndet i världsekonomin är efterfrågan på olja. Efter tvärstoppet i mars och april ökade efterfrågan i maj, vilket i kombination med produktionsnedskärningar ledde till ett höjt oljepris. Utbud och efterfrågan förväntas nu komma i balans redan under sommaren och oljepriserna steg med över 30 procent i maj.
Det meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S.
Fonden fortsatte återhämta sig ordentligt i maj efter det stora fallet i mars och noterades upp 10,9 procent för månaden i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). Andelsklassen RC1 (SEK) steg 8,6 procent. Avkastningen hittills i år har därmed klättrat upp över nollstrecket och noterar +2,6 procent i euro och +2,2 procent i svenska kronor.

Samtidigt som vissa indikatorer under månaden visade på att det värsta är bakom oss försämrades relationen mellan USA och Kina. I slutet av månaden blossade ytterligare en oroshärd upp beskriver förvaltarna och lyfter historien om hur en färgad man avled under ett polisingripande i Minnesota, vilket i sin tur ledde till omfattande protester som sedan utvecklades till kravaller i ett antal stora städer.
”I skrivande stund är det svårt att bedöma hur länge detta kommer att pågå och hur allvarligt det kommer att bli. Det är åtminstone möjligt att detta påverkar utgången av det stundande amerikanska valet och minskar sannolikheten för att Trump blir återvald”, resonerar förvaltarduon.

Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades i linje med den globala marknaden, dock med stor spridning mellan delsektorerna, konstaterar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
”Bioteknik var den delsektor som hade ett fortsatt starkt momentum, med värderingar som nådde nivåer som vi inte har sett sedan 2015. Läkemedel hade en relativt svagare utveckling än övriga delsektorer”, skriver förvaltarna och konstaterar att samtliga delsektorer gav positiva bidrag till fondens utveckling.
Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Horizon Therapeutics och Macrogenics medan Gilead Sciences och Radius Health var de sämsta bidragsgivarna.
Amerikanska läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics nylanserade Tepezza har enligt förvaltarna fått en flygande start och försäljningen under det första kvartalet slog förväntningarna med råge.
Macrogenics, ett amerikanskt forskningsbolag, presenterade ny kliniska data för ett flertal utvecklingsprojekt i samband med bolagets delårsrapport, vilket ledde till ett förnyat intresse hos investerarna. Aktiekursen nästan tredubblades under perioden, framkommer det.
Giliead Sciences, som för tillfället har det enda hittills godkända läkemedlet (Remdesivir) för behandling av covid-19 i USA, noterade en svag aktiekurs under månaden.
”Remdesivir kommer att bli en viktig komponent i behandlingsarsenalen av covid-19, men det är ingen mirakelbehandling. Den svaga aktiekursen under maj månad speglar besvikelsen hos de investerare som hade hoppats på det senare”, beskriver förvaltarduon.
För läkemedelsbolaget Radius Health del var det en sänkt helårsutsikt i samband med delårsrapporten som hade en negativ effekt på bolagets aktiekurs.

”Efter en överraskande stark återhämtning för aktiemarknaden i allmänhet och för hälso- och sjukvårdssektorn i synnerhet bör vi få en något lugnare utveckling framöver och kanske även en mindre korrektion. Sommarperioden juni-juli tenderar dock att ge positiv avkastning, och detta gäller även presidentvalår i USA”, resonerar förvaltarna.
Oroligheterna i USA med upplopp och vandalisering kan visserligen dämpa börshumöret menar de, men sannolikt bara om kravallerna blir svårhanterliga och utdragna.
Vad gäller värderingen av sektorn meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att den är tillbaka på en genomsnittlig nivå sett ur ett historiskt perspektiv.
”Eftersom de rekordlåga räntorna ser ut att bestå framöver på grund av lägre kapacitetsutnyttjande och högre arbetslöshet i världsekonomin, så kommer P/E-expansionen för hälso- och sjukvårdssektorn sannolikt att fortsätta. Marknaden har också, iallafall just nu, svårt att se att en eventuell läkemedelsreform efter valet i USA skulle rubba vinstförutsättningarna radikalt”, skriver förvaltarparet.
Sammantaget konstaterar de att detta innebär en stor skillnad i sentimentet från tidigare i år och de anser att 2020 har goda förutsättningar för att bli ett bra år för fonden.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt