Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -3,7% i juli, ser starkt andra halvår med normaliserad sjukvård

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S backade med 3,7 procent i juli, sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, medan svenska RC1 SEK föll med 5,0 procent. Hittills i år har IC1 EUR retirerat 0,5 procent, medan IC1 SEK noterar -2,3 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som konstaterar att månadens dollarförsvagning påverkade avkastningen negativt.
”Den amerikanska dollarn försvagades med cirka 5 procent mot euron och 6 procent mot den svenska kronan, vilket medförde att amerikanska investerare såg juli som en uppgångsmånad, medan till exempel svenska noterade en negativ avkastning på globala aktier”, skriver de.

Inom fondens investeringsområde hälsovård var det bara medicinteknik som hade en positiv avkastning i juli med svenska ögon sett. Det var således också medicinteknik som gav ett positivt bidrag till fonden i juli, medan bioteknik, läkemedel och service tyngde utvecklingen, enligt rapporten. Särskilt bioteknik utvecklades negativt, efter en stark återhämtning under våren och försommaren.

Bäst portföljbidrag till fonden kom från Novocure och Livongo i juli, medan Esperion Theraprutics och Vertex Pharmaceuticals levererade sämst.
Gällande Novocure meddelar förvaltarna att bolagets kvartalsrapport fick ett bra mottagande under månaden, varpå aktiekursen steg. I rapporten aviserades uppdateringar kring pågående och nya studier, enligt förvaltarna, som bedömer att ett utökat användningsområde för Novocures teknologi kan ge en försäljningsskjuts. Bolaget kan i dagsläget behandla hjärntumören glioblastom, men bedriver studier inom andra cancerområden.
Livongo, vars teknologiplattform underlättar hanterandet av kroniska sjukdomar för patienter, fortsatte uppåt på börsen efter att preliminära försäljningssiffror för det andra kvartalet visade på en mycket stark utveckling, enligt rapporten. Aktien är relativt ny i portföljen, men har redan hunnit stiga med över 100 procent sedan första investeringen, meddelar förvaltarna.

Esperions aktie tappade efter en stark utveckling i juni, mot bakgrund av att ökad coronasmittspridning i flera amerikanska delstater har försvårat lanseringen för bolagets blodfettssänkande tablett Nexletol, uppger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Tabletten, som även kan kombineras med substansen ezetimib och då heter Nexlizet, fick FDA-godkännande tidigare i år men lanseringen har hämmats av covid-19-pandemin. I juni sågs dock en positiv utveckling vad gäller förskrivningar, enligt rapporten.
För Vertex-aktien skedde en rekyl under månaden, efter att kursen har stigit med 40 procent sedan årsskiftet och 50 procent sedan botten i mars. Bolaget är verksamt inom behandling av den sällsynta lungpåverkande sjukdomen cystisk fibros (CF), ett område där Vertex är marknadsledande enligt förvaltarna.
”Vertex har en portfölj av läkemedel för att behandla CF, och deras olika kombinationer är i dag standardbehandling för patienter i hela världen. Tack vare bolagets framgångar med att ta fram effektiva behandlingar mot CF har Vertex en av de snabbast växande försäljnings- och vinstutsikterna i branschen”, skriver de.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att juli för fonden kännetecknades av vinsthemtagning inom bioteknik och en avsevärd dollarförsvagning. De menar att värderingarna inom hälsovårdssektorn är attraktiva och förväntningarna rimligt ställda. Inställningen uppges vara en tydlig men samtidigt återhållen optimism kring sektorn.
”Värderingarna är för många bolag låga, till exempel amerikanska läkemedelsbolag som är prissatta på rekordlåga nivåer i förhållande till S&P 500. Samtidigt är vi bara tre månader från det amerikanska valet som kan leda till förändrade förutsättningar för företagen vad gäller viktiga marknadssegment i USA, till exempel förändringar i Medicare”, skriver förvaltarna.
Rapportperioden för fondens innehav uppges ha varit tillfredsställande, med bra resultat och utsikter i flertalet fall, mindre dåliga dito än befarat i vissa fall, samt rena besvikelser för bara ett fåtal innehav där främst försäljningsutvecklingen har varit svag. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark bedömer att den maximala covid-19-relaterade negativa påverkan för sektorn har passerat, och att det andra halvåret bör bli starkt i takt med att sjukvården normaliseras.

Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt