Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: En av de starkaste börsmånaderna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under november fastställdes resultat i det amerikanska valet, och samtidigt kom nyheter om att vi närmar oss vaccingodkännande. Dessa två faktorer drev världsindex och alla globala sektorer uppåt under november. Det skriver förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn.
Fondens samtliga delsektorer gav positiva bidrag under månaden, och fonden steg med 6,3 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 5,3 procent i den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Sedan årsskiftet har fondens huvudklass stigit 11,79 procent, framgår det av rapporten.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Cigna och Abbvie. Cigna är ett amerikanskt sjukvårdsförsäkringsbolag, och uppgången förklaras av jämna senatorsval, eftersom investerare tolkar detta som mindre risk för stora sjukvårdsreformer, förklarar fondförvaltarna. Därtill har Cigna presenterat en kvartalsrapport som slog förväntningarna samt aviserat ett partnerskap med Amazon inom apotekstjänster.
Abbvie är ett av USA:s största läkemedelsbolag. Intäkterna är dock koncentrerade till ett fåtal produktområden, som förväntas få konkurrens från generika under 2023. Av den anledningen har Abbvies aktiekurs under de senaste åren varit pressad, skriver fondförvaltarna. I år har bolaget dock lanserat två nya produkter framgångsrikt och höjt försäljningsestimaten två gånger, vilket enligt förvaltarna har stärkt aktiekursen.

På nedsidan nämner förvaltarna Arena Pharmaceuticals och Horizon Therapeutics. Arena Pharmacetuicals presenterade fas II-resultat för atopisk dermatit för sin läkemedelskandidat, etrasimod, och förvaltarna kommenterar resultatet:
”Resultaten var inte helt entydiga, vilket fick aktiekursen att reagera negativt. Atopisk dermatit har blivit ett konkurrensutsatt område vilket ställer stora krav på nya potentiella läkemedel att visa på god effekt och säkerhet”, skriver fondförvaltarna.
Nedgången i Horizon Therapeutics förklaras främst av vinsthemtagningar, menar fondförvaltarna. Bolaget har framgångsrikt lanserat ett nytt läkemedel för behandling av glosögon relaterat till sköldkörtelsjukdom, och har under året höjt estimaten för produkten. Detta har drivit aktiekursen strakt under året, vilket nu alltså resulterade i vinsthemtagningar, skriver fondförvaltarna.

Förvaltarna menar att det finns förutsättningar för ett bra börsår 2021 när smittfallen sjunker och livet återgår till det normala. Förvaltarna framhåller ekonomiska räddningspaket och låga räntor viktiga katalysatorer för stigande vinster nästa år.
”För fondens del är vi också optimistiska. Bidens administration kommer att fortsätta att bygga på befintliga hälso- och sjukvårdsstrukturer. Några stora nya reformer kommer sannolikt inte”, rapporterar fondförvaltarna.
Förvaltarna drar paralleller till läget 2009, då hälso- och sjukvårdssektorn precis som nu hade nedtryckta värderingar i relation till börsen som helhet:
”Den stora skillnaden jämfört med då är att produktutvecklingen i branschen har ökat markant. Vi bedömer att sektorn under 2021 återigen kommer att visa otaliga prov på sin imponerande innovationskraft och hitta nya viktiga behandlingar av svåra sjukdomar”, avslutar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt