Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: Minus i mars, men Immunomedics och Neurocrine klättrade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Mars månad bjöd på en mer oregelbunden utveckling på de globala börserna, jämfört med årets två första starka månader. Centralbanker, politik och konjunktursignaler stod i rampljuset, och överskuggade överlag goda resultatrapporter från företag.
Det meddelar sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S:s förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsuppdatering.
Fonden backade 1,4 procent under månaden i huvudandelsklassen IC1 (EUR), men har alltjämt stigit 15,5 procent sett till det första kvartalet. I andelsklassen RC1 (SEK) är motsvarande siffor -2,4 procent i mars och +18,4 procent under perioden januari-mars.

Ett av fondens starkaste innehav i mars var det amerikanska bioteknikbolaget Immunomedics, som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel inom främst cancer, men även inom autoimmuna sjukdomar.
”Bolagets mest framskridna läkemedelskandidat, Sacituzumab govitecan, har visat mycket lovande data för behandling av refraktär, metastaserande trippelnegativ bröstcancer, som idag har mycket begränsade behandlingsalternativ”, enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Immunomedics ska tidigare i år ha blivit ombedda av FDA att lämna in kompletterande information om sin tillverkningsprocess, vilket försenade produktens godkännande och innebar ett bakslag för aktiekursen. Sedan dess har dock förtroendet från investerarna återställts, konstaterar förvaltarna.

Ett annat positivt avkastningsbidrag i mars kom från Neurocrine Biosciences. Det amerikanska bioteknikbolaget uppges under månaden ha presenterat positiva fas II-data för en läkemedelskandidat som är tänkt att behandla medfödd förstoring av binjurebarken i de patientfall där kortison är otillräckligt. Denna nyhet ledde till en stark kursutveckling, enligt förvaltarna, som lägger till att Neurocrine anses vara en potentiell uppköpskandidat.
”Det gjorde att bolagets aktiekurs påverkades positivt när Biogen avbröt sin omtalade alzheimer-studie med hänvisning till brist på effekt. Biogen är nu i stort behov av att förnya
sin produktportfölj, vilket har lett till spekulationer om att
bolaget kommer genomföra ett eller flera förvärv”, skriver förvaltarna.

Innehaven Nektar Therapeutics och Abiomed rosade däremot inte marknaden under månaden, utan bidrog negativt till portföljavkastningen.
Det förstnämnda bolagets svaga kursutveckling är enligt förvaltarna ett resultat av en ökad aktivitet, och därmed ökad uppfattad konkurrenssituation, inom immunonkologi. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark förklarar att introduktionen av immunterapier som aktiverar patientens immunförsvar för att angripa cancertumörer uppvisar goda effekter, men på en begränsad andel patienter. Därför pågår just nu ett intensivt sökande efter kombinationsbehandlingar som ska få fler att svara på teknologin.
”Försäljningspotentialen för en effektiv kombination är betydande, vilket attraherar många bolag. Det har gett upphov till ett brett utbud av nya potentiella läkemedel som för närvarande befinner sig i klinisk utveckling”, skriver förvaltarna.
För medicinteknikbolaget Abiomed uppges det ha varit ökad oro för framtida konkurrens som fick att aktien att falla tillbaka under mars. Förvaltarna påminner om att aktien har flerfaldigats under en femårsperiod, och anser att tekniken bakom bolagets minimal-invasiva hjärtpump Impella är unik, med omfattande användningsområde.

Vid en framåtblick meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att de delar den utbredda åsikten att en lågkonjunktur går att undvika, trots en konstaterat försvagad världsekonomi. Förvaltarna noterar tecken på en ökad bredd på aktiemarknaden, där exempelvis värdeaktier ser ut att kunna gå bättre, vilket de tror skulle kunna vara negativt för fondens sektor som kan komma att bli föremål för nettoförsäljning. Samtidigt menar de att en konjunkturförbättring ger anledning att förvänta sig stigande riskaptit, ”vilket gynnar våra små och medelstora bolag och även biotekniksektorn som helhet”.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark oroar sig inte särskilt för brexit, utan ser de globala handelsfrågorna som det största hindret för vidare uppgångar på aktiemarknaden.
”Det blir en spännande tid framöver. De exogena faktorerna, sådana som vi varken kan göra en prognos för eller som har med hälso- och sjukvårdssektorn specifikt att göra, är dock betydande och vi behåller riskprofilen i fonden på nuvarande nivå. Under tiden fortsätter de underliggande sektortrenderna att vara starka”, skriver förvaltarna avslutningsvis.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt