Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 2,4 procent i mars, ser starka sektortrender

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk 2,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 18,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala börsutvecklingen i mars blev betydligt mer oregelbunden än de starka första två månaderna på året.

För fondens del hörde Immunomedics och Neurocrine Biosciences till de främsta bidragsgivarna under perioden.

Immunomedics är ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel med fokus på cancer, men även inom autoimmuna sjukdomar.

”Bolagets mest framskridna läkemedelskandidat, Sacituzumab govitecan, har visat mycket lovande data för behandling av refraktär, metastaserande trippelnegativ bröstcancer, som idag har mycket begränsade behandlingsalternativ”, förklarar förvaltarteamet.

På minussidan märktes framförallt Nektar Therapeutics. Från förvaltarhåll är man positiva till innehavet:

Läkemedelsindustrin, inklusive Nektar, bedöms nu sträva efter att utveckla kombinationsterapier för att fler patienter ska svara på sådan behandling. Försäljningspotentialen för en effektiv kombination anses vara betydande, vilket attraherar många bolag.

Inför framtiden bedömer man att det råder fortfarande en bred optimism om att det går att undvika en lågkonjunktur.

”De exogena faktorerna, sådana som vi varken kan göra en prognos för eller som har med hälso- och sjukvårdssektorn specifikt att göra, är dock betydande och vi behåller riskprofilen i fonden på nuvarande nivå. Under tiden fortsätter de underliggande sektortrenderna att vara starka”, kommenterar förvaltarteamet avslutningsvis.

De största innehaven i fonden per utgången av månaden var United Health, Jazz Pharma och Roche.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.