Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,07 procent i februari – Nektar Therapeutics gynnade avkastningen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 1,07 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,91 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Rhenman.

Under februari gynnades fonden av delsektorerna läkemedel och bioteknik. Medicinsk teknik och service tyngde dock utvecklingen. På bolagsnivå var främsta bidragsgivare Horizon Therapeutics och Nektar Therapeutics. Samtidigt missgynnade Teladoc Health och Genmab avkastningen.

Horizon steg då bolaget presenterade en stark rapport, förvaltaren kommenterar följande angående företaget.

”Bolaget säljer sedan tidigare Krystexxa för behandling av refraktär gikt, och lanserade under förra året Tepezza som är en IGF-1Rhämmare för behandling av glosögon orsakade av för mycket sköldkörtelhormon. Båda produkterna har en stark tillväxtprofil som drivs av ett betydande medicinskt behov med få alternativa behandlingsmetoder.”

I Nektar Therapeutics var det ett nytt samarbete som fick aktien att stiga. Under februari meddelades det att SFJ Pharmaceuticals kommer att finansiera en ny studie mot framtida royalty-betalningen. Samarbetet skapade på nytt intresse för Nektar Therapeutics vars aktiekurs steg.

”Hälso- och sjukvårdssektorns trevande start på året stämmer väl överens med våra förväntningar på att andra, mer cykliska sektorer kommer att leda börsen uppåt. Fondens positiva utveckling har varit fortsatt baserat på vår exponering mot tillväxtaktier. Vi har nu valt att successivt komplettera portföljen dels med healthcare-IT-bolag, dels med några nya innehav inom bioteknik. Samtidigt har vi ökat innehaven av stora globala företag med långsiktig tillväxtpotential”, kommenterar Rhenman.

Vidare skriver förvaltararen att konsekvensen av åtgärderna är att nettoexponeringen har stigit något vilket står i samklang med fondens positiva syn på börsen.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % februari, 2021
Fond MM, förändring i procent 1,07
Fond i år, förändring i procent 2,91

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.