Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 4,03 procent i mars – gynnades av Anthem och UnitedHealth

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 4,03 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,05 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Rhenman.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Anthem och UnitedHealth Group. Missgynnade fondens avkastning under perioden gjorde innehaven i Teladoc Health och Mirati Therapeutics.

Det amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolaget Anthem gynnades av fortsatt sjunkande arbetslöshet i USA. Sjukvårdsförsäkring är till skillnad från läkemedelsbranschen relativt konjunkturkänslig. Anthem erbjuder främst försäkringar till anställda och företag och gynnades således av sjunkande arbetslöshet.

”Efter ett politiskt baktungt år med tuff retorik under valkampanjerna har investerare sakta börjat diskontera att den svaga demokratiska majoriteten i senaten innebär låg sannolikhet för större politiska reformer som skulle missgynna sjukvårdsförsäkringsbolagen, till exempel public option. Snarare har expansionen av ACA (Affordable Care Act), som den nya administrationen har drivit igenom, gynnat de sjukvårdsförsäkringsbolag som har exponering mot försäkringsmarknaderna Medicaid och Medicare. UnitedHealth Group gynnas av detta genom sin breda exponering mot alla sektorer av ekonomin”, skriver Rhenman.

Vidare skriver förvaltaren att världen nu går in i en period av ekonomisk återhämtning ledd av Kina och USA. Cykliska aktier, finansiella företag och värdeaktier i allmänhet bör kunna fortsätta sin återhämtning och antagligen leda börsen mot nya kursrekord.

Enligt förvaltaren är det naturligt att hälso- och sjukvårdssektorn släpar efter i likhet med vad den gjorde efter finanskrisen. Till skillnad från då är dock sentimentet kring enskilda bolag betydligt bättre och framtidsutsikterna är i allmänhet ljusare.

”De närmaste sex till nio månaderna kommer att vara präglade av viss försiktighet kopplat till prisfrågan. Vi har därför systematiskt gjort relativförändringar i portföljen för att minska risken för kursnedgångar i denna typ av företag. Vi är dock obrutet optimistiska”, kommenterar Rhenman avslutningsvis.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % mars, 2021
Fond MM, förändring i procent 4,03
Fond i år, förändring i procent 7,05

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.