Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S:”Nedgång intressant köptillfälle”

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en stark börsmånad var hälso- och sjukvårdssektorn i princip den enda som inte hakade på uppgångarna, i kölvattnet av den amerikanska demokraten Bernie Sanders reformförslag innebärandes förbud mot privata sjukförsäkringar. Sannolikheten för att en sådan reform ska materialiseras är dock mycket låg.
Det skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsuppdatering för sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som i april tappade 6,0 procent i huvudandelsklassen IC1 (EUR), eller 3,9 procent i andelsklassen RC1 (SEK). Den svenska andelsklassen noterar +13,9 procent sedan årsskiftet.
”De politiska frågetecken som dominerade nyhetsflödet i mars kom i skymundan i april. Särskilt gällde detta brexit, som efter att EU förlängt tidsfristen inte längre tilldrog sig något större intresse. Inte heller handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, som i och för sig föreföll att utvecklas i positiv riktning, hade någon större inverkan på investerarnas riskvillighet”, meddelar förvaltarna.
Fondens bästa bidragsgivare till avkastningen i april var HCA Healthcare och Sangamo Therapeutics, medan Liva Nova och Neurocrine Biosciences påverkade avkastningen mest negativt.

Sjukhusoperatören HCA Healthcare såg sin aktiekurs återhämta sig månadens slutfas, efter att ha släppt en kvartalsrapport som överraskade positivt sett till försäljningstillväxt och marginaler. Samtidigt höjdes vinstutsikterna för resten av året, skriver förvaltarna.
Bioteknikbolaget Sangamo uppges under månadens inledning ha presenterat lovande data från sitt hemofili A-program, varpå aktien tog fart uppåt. Bolaget inriktar sig på genbaserad teknik och utvecklar olika projekt inom bland annat blodsjukdomar såsom hemofili, betatalassemi och sickelcellsjukdom.
Medicinteknikbolaget Liva Nova föll kraftigt efter att ha aviserat svagare utveckling för resten av året inom sina två affärsområden, samt då vinstutvecklingen i det brittiska bolaget påverkas negativt av valutaeffekter.
”Bolaget har två affärsområden, Cardiovascular samt Neuromodulation. Inom Neuromodulation har bolaget varit pionjärer inom utvecklingen av vagusnervstimulering (VNS) för patienter som utvecklat läkemedelsresistent epilepsi samt behandlingsresistent depression”, förklarar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Neurocrine Biosciences aktie, som steg ordentligt i mars, utvecklades svagt under månaden i ljuset av oro för amerikanska sjukvårdsreformer samt en rapport som fick ett svalt mottagande på marknaden, enligt förvaltarna.
”Trots att bolaget mötte marknadens förväntningar på försäljningsutvecklingen för Ingrezza under det första kvartalet, reagerade aktiekursen negativt eftersom marknaden hade hoppats på ännu bättre resultat”, meddelar portföljduon.
Neurocrine får sina största intäkter från Ingrezza, ett läkemedel som behandlar ofrivilliga skakningar, eller tardiv dyskinesi som är den formella benämningen.

”Den sektorrotation som ägde rum på aktiemarknaden i april torde vara en av de kraftigare på så kort tid på flera decennier. Sektorns relativa performance mot aktiemarknaden i sin helhet, minus 5,7 procent i euro, avspeglar detta. Därtill hade fonden flera enskilda innehav som gick svagt. Den höga
exponeringen mot USA gav ytterligare motvind”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarna ser dock möjligheterna för en portföljåterhämtning som god de kommande månaderna, då de menar att sannolikheten för att det amerikanska sjukvårdssystemet ska stöpas om i grunden, sett till finansiering och struktur, är låg. Däremot konstateras samtidigt att de ”vänstervindar som blåser i det demokratiska partiet” dämpar entusiasmen för investeringar i sektorn, med tanke på kommande valkampanjer inför presidentvalet 2020.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser nedgången för hälso- och sjukvårdssektorn i april som ett ”intressant köptillfälle” för den långsiktige investeraren, och pekar på att sektorn nu är en de billigaste sett till både USA och resten av världen. Förvaltarna meddelar att sektorn visar en fortsatt stark och lönsam tillväxt, men flaggar samtidigt för att den amerikanska valrörelsen kan innebära volatilitet framöver, kombinerat med en potentiellt fortsatt sektorrotation till följd av global ekonomisk återhämtning.
Rhenman Healthcare Equity L/S fem största innehav per den 30 april var United Health, Roche, Abiomed, Cigna samt Vertex Pharmaceuticals.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt