Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 3,9 procent i april och är upp 13,9 procent i år – kraftig sektorrotation i mars

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 3,9 procent i april, vilket medför att hedgefonden med fokus på hälsovård är upp 13,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att hälso- och sjukvårdsaktier föll kraftigt efter det att demokraten Bernie Sanders föreslagit en reform som i teorin skulle medföra vinstbegränsningar för sektorn.

”Den föreslagna reformen skulle innebära ett förbud mot privata sjukförsäkringar i samband med att en statlig sjukförsäkring omfattande samtliga amerikaner skulle introduceras. Ett sådant förstatligande av sjukvården skulle också betyda betydligt sämre förhandlingsvillkor för sektorn som helhet”, förklarar fondens förvaltning.

Deras bedömning, i likhet med många andra liknande aktörer, är att sannolikheten är mycket låg för att en sådan reform realiseras.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var HCA Healthcare och Sangamo Therapeutics.

”HCA är USA:s största privata sjukhuskedja och fokuserar sin verksamhet till regioner med god ekonomisk tillväxt. Aktiekursen återhämtade sig under sista delen av perioden i samband med att bolaget levererade en delårsrapport som slog marknadens förväntningar både med högre försäljningstillväxt och bättre marginaler. Det gjorde även att vinstutsikterna för resten av året höjdes”, berättar fondens förvaltningsteam.

Sämsta bidragsgivare var istället LivaNova och Neurocrine Biosciences. Under början av april meddelade LivaNova att de förväntar sig en svagare utveckling inom två affärsområden under resten av året, medan Neurocrine Biosciences tyngdes av det allmänt svaga sentimentet på marknaden.

Inför framtiden berättar man att den sektorrotation som ägde rum på aktiemarknaden i april torde vara en av de kraftigare på så kort tid på flera decennier.

”Trots detta svårare börsklimat tror vi att fonden kan återhämta sig under de kommande månaderna. Vi anser nämligen att sannolikheten för en radikal omstöpning av finansieringen och strukturen för den amerikanska sjukvården är låg”, uppger förvaltarteamet.

De tillägger att det borde vara nära på omöjligt att förbjuda privata sjukförsäkringar, när kongressen inte ens vill begränsa deras storlek trots att man tidigare beslutat just detta.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden United Health, Roche och Abiomed. Nettoexponeringen löd 134 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.