Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Stor sannolikhet för expansion av hälsovårdssystemet i USA, ganska höga värderingar inom sektorn för cannabisläkemedel – Rhenman Healthcare Equity L/S

Det föreligger en stor sannolikhet för en expansion av hälsovårdssystemet i USA, enligt Susanna Urdmark som ingår i förvaltarteamet för hälsovårdsfonden Rhenman Healthcare Equity L/S.

Fonden utvecklades svagt i april mot bakgrund av tuff period för hälsovårdssektorn. Demokraten Bernie Sanders i USA har föreslagit en reform som i teorin skulle medföra vinstbegränsningar för sektorn. Den föreslagna reformen skulle innebära ett förbud mot privata sjukförsäkringar som ersätts med en statlig sjukförsäkring omfattande samtliga amerikaner.

Sjukvård ses som en av de viktigaste inrikespolitiska frågorna i USA, som i sin tur utgör större delen av den globala läkemedelsmarknaden.

”Det finns ingen statlig myndighet i USA som har kunskap eller erfarenhet av att faktiskt effektivt planera vård och vårdutnyttjande, för allt sådant har man faktiskt lagt ut på privata aktörer. Att tro att man bara på ens några års sikt skulle kunna bygga upp en sådan institution är svårt att se”, uppger Urdmark under en presentation anordnad av fondbolaget.

Förvaltaren tillägger dock att man tror att det kommer ske vissa förändringar. Point-of-care rebates (rabatter) samt en utökning av Obamacare och Medicare pekas ut som sannolika reformer.

”Om man summerar effekterna av de här förändringarna så ser vi en ganska stor sannolikhet för en expansion av sjukvårdssystemet i USA”, förklarar Urdmark.

Detta skulle initialt vara väldigt positivt men på sikt kommer det sätta en stor press i takt med att kostnaderna ökar, bedömer Rhenman-förvaltaren. Det kommer sannolikt leda till en begränsning av produktutbudet.

Från förvaltarhåll tror man att det kommer bli väldigt viktigt att satsa på innovativa läkemedelsbolag med unika produkter som är svårare att begränsa.

Hon nämner vidare att volatiliteten inom hälsovårdssektorn har medfört intressanta investeringsmöjligheter. Ett exempel som används är den privata sjukvårdskedjan HCA, som var en av de främsta bidragsgivarna för fonden under april.

Aktien utvecklades negativt om man ser till hela april, men förvaltarteamet köpte in sig i bolaget under månaden efter en större kursnedgång.

På minussidan under perioden märktes innehavet i medicinteknikbolaget Livanova. Den svaga utvecklingen hänförs till en hög personalomsättning inom säljkåren, en svagare utveckling av den kardiovaskulära delen, valutamässig motvind och nedjusterade framtidsutsikter för 2019.

Rhenman-analytikern Kaspar Hållsten berättar att bolaget har en intressant pipeline med en del produktlanseringar på gång. Han bedömer även att en av företagets produkter inom hjärtsvikt har potential att bli lika stor eller värd lika mycket som bolaget idag. Fonden har valt att behålla sina aktier i företaget, trots den svaga utvecklingen på sistone.

Medicinteknikbolagets epilepsiläkemedel konkurrerar med cannabidiol från GW Pharma, ett bolag som utvecklar cannabisbaserade läkemedel.

På publikfrågan om fonden gör investeringar inom cannabisbaserade läkemedel, som vuxit kraftigt på senare tid, svarar förvaltaren Henrik Rhenman att man inte har gjort några investeringar i den sektorn.

”Vi tycker att det är ganska höga värderingar på de här bolagen, och det är ganska många bolag. Det är också så att FDA vill agera försiktigt. Man vill få ut produkter på marknaden, men man vill ta det väldigt lugnt”, kommenterar Rhenman och fortsätter:

”Det kommer nog bakslag när det kommer till hur snabbt man kan sälja. Läkemedelsbolagen får väldigt begränsade godkännanden”.

Han tillägger dock att det är ett intressant område som är under bevakning.

Avslutningsvis under presentationen summerar Henrik Rhenman framtidsutsikterna inom hälsovårdssektorn.

Han berättar att det har skett en av de största sektorrotationerna på nästan tjugo år mellan januari och april i år, och bedömer att en stor del av oron inom hälsovårdssektorn är relaterat till Medicare-diskussionerna.

Rhenman lyfter fram att det råder låga värderingar i sektorn, med en genomsnittsvärdering klart under det historiska snittet.

Vad gäller det politiska landskapet i USA berättar han att det stora antalet kandidater inför nästa års presidentval på demokraternas sida tyder på att partiet är väldigt splittrat. Därutöver tror han att det skulle vara positivt för läkemedelssektorn och börsen som helhet om en mer högerorienterad kandidat som Joe Biden blir nominerad.

”Jag tror att vi kan leva med Joe Biden”, uppger förvaltaren.

Förvaltaren tillägger att det fortsatt finns vissa frågetecken på marknaden, däribland den amerikanska centralbanken, handelsdiskussionerna mellan USA och Kina och Brexit.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire