Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Ericsson: Uppjustering marginalmål ev att vänta – förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Telekombolaget Ericssons kvartalsrapport överträffade förväntningarna för såväl omsättning, rörelseresultat, justerad rörelsemarginal som bruttomarginal, och aktien hade på torsdagseftermiddagen belönats med en uppgång på knappt 5 procent.
Rhenman & Partners globalförvaltare Staffan Knafve säger i en kommentar till Fonder Direkt att Ericsson kan komma att uppjustera sina marginalmål.
Förvaltaren konstaterar att Ericsson fortsätter att leverera enligt den plan som slogs fast strax efter att Börje Ekholm presenterats som vd. Man koncentrerade och fokuserade affären på vad man bedömer är bolagets framtid, samtidigt som de satsningar som inte fungerat de tio senaste åren städades upp, säger han.
”Hela planen byggde på att man skulle komma tillbaka till ett spår där bolaget kunde bli rimligt lönsamt även om inte marknaden tog fart. Det som händer nu är lite av ett klassiskt exempel på ’undercommit, outperform”, alltså lova inte mer än du vet att du kan hålla”, säger Staffan Knafve.
I tillägg till ett framgångsrikt rationaliseringsarbete har Ericssons marknad nu kommit igång något snabbare än förväntat, vilket också ger ett genomslag på resultatet, enligt förvaltaren. Han menar att själva ”rapportrisken” varit relativt låg ganska länge, och konsterarar att det här var den tredje raka rapporten då investerare haft anledning att vara nöjda.
Vidare ser Staffan Knafve ett ökande intresse för det kommande tillväxtloket 5G hos operatörer, och pekar på att det blivit något av en konkurrenssituation mellan USA och Kina att implementera den nya teknologin först.
Detta i kombination med att det inte finns så många aktörer på området gynnar Ericsson, säger förvaltaren, som pekar på att de två kinesiska konkurrenterna ZTE och Huawei båda har försvagats till följd av geopolitiska hinder.
I övrigt är Nokia Ericssons 5G-konkurrent. Dock är det enligt förvaltaren värt att notera att Samsung förmodligen kommer ge sig in i 5G-matchen framöver. Men på det hela taget menar Staffan Knafve att Ericssons konkurrenssituation inom 5G sannolikt är bättre nu än för ett eller två år sedan, och att det inte bara handlar om handelspolitik, utan även om att Ericsson har gjort framsteg och är väldigt skickliga tekniskt sett.

Kursutveckling Ericsson B sedan årsskiftet. (Källa: Infront)
I dagens kvartalsrapport flaggade Ericsson för att konsekvenserna relaterade till en regelefterlevnadsprocess med amerikanska finansmyndigheten och amerikanska justitiedepartementet kan bli betydande, och vd Börje Ekholm skrev:
”Även om det inte går att avgöra hur länge diskussionerna kommer att pågå, tror vi baserat på de fakta vi delat med myndigheterna att de troligen kommer att resultera i monetära och andra åtgärder”. Omfattningen av dessa åtgärder går enligt vd:n dock inte att bedöma nu, mer än att de kan komma att bli betydande.
Staffan Knafve säger att Rhenman & Partners har stor respekt för den här typen av processer och konstaterar att USA har en förmåga att utmäta och få in stora belopp, sett till tidigare liknande exempel. Förvaltaren anser att det är bra att detta kommer upp nu, när Ericsson är på rätt väg och klarar sig bra. Det är mycket värre när något sådant här sker i ett bolag med operationella problem och dålig balansräkning, tillägger han.
”Det vore skönt om man fick ett slut på den här processen. Även om detta kan kosta mycket pengar så tror jag inte att det kommer förändra Ericssons position i marknaden framåt, utan jag tror att Ericsson fortfarande kommer ha möjlighet att skapa betydande aktieägarvärden”, säger Staffan Knafve.
Rhenman Global Opportunities L/S uppges ha kvar hela sitt innehav i Ericsson, som är ett av fondens större.
”Vi tog in aktien för drygt två år sedan, när det var som mörkast, och det var baserat på att det ändå skulle finnas en framtid. Jag har stort förtroende för Börje Ekholm och styrelsen”, säger förvaltaren.
Som enda övriga nordiska börsbolag återfinns Sandvik i portföljen, och där ser Staffan Knafve ser vissa likheter med Ericsson, i det att det skett ett ledningsbyte och att man har fokuserat sin strategi. Även i Sandvik grundade sig fondens investering i att bolaget vid något tillfälle skulle få marknaden med sig, vilket man har fått, avslutar Staffan Knafve.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt