Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman & Partners: Oktoberfrossa ger köplägen – förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober har hittills inneburit tvära kast världens aktiemarknader. Upp och ned, men mest ned.
Förvaltarna för Rhenman & Partners global- respektive hälsovårdsfond lade fram sina tankar kring vad som sker på marknaderna i en webbsändning från i torsdags förra veckan.
Staffan Knafve, som förvaltar globalfonden, menar att det faktum att likvida ”mega cap-bolag” såsom Amazon och Microsoft kan falla 6 respektive 5 procent (utan bolagsspecifika nyheter) på en dag, talar för att det är något med marknadens funktionssätt som inte är som det borde vara, rent likviditetsmässigt.
”När det blir stökigt i dessa dagar blir det extra stökigt. Men det får man nog bara vänja sig vid”, sade Staffan Knafve.
Henrik Rhenman, förvaltare för hälsovårdsfonden, fyllde i att dessa nedgångar är flödesstyrda och ett resultat av att investerare minskar sin riskexponering. Han menar att det inte nödvändigtvis är de bolag som borde gå ned mest som gör det, utan att det är flödena som bestämmer.
”Innan marknaden har återfunnit sin balans så kanske man ska vara lite försiktig, men det är klart att det blir köplägen under den här månaden. Det tror jag”, svarade Henrik Rhenman på moderatorn Henrik Mitelmans fråga om huruvida volatiliteten skapat köplägen, eller om man snarare ska leta tillfällen att avyttra aktier.
Staffan Knafve, vars globalfond för tillfället uppges ha en relativt stor andel banker, oljebolag och defensiva dagligvarubolag i portföljen, försvarade i sändningen bankaktier. Dessa har trendmässigt fått stryk ända sedan finanskrisen och värderas i dagsläget, på relevanta nyckeltal, till ungefär samma nivåer som gällde när det såg som dystrast ut våren 2009, enligt förvaltaren.
Henrik Rhenman poängterade å sin sida hur viktiga hälsovårdsfondens vetenskapliga rådgivare är i förvaltningsarbetet. Förvaltarna använder sig systematiskt och regelbundet av dessa, vilket gör dem trygga med vad de köper, varför de köper det, vilka riskerna är samt vad fonden väntar på ska ske i bolagen, sade han.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt