Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -11,4% i okt, avser öka andelen större bolag när tillfällen uppstår

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med ett allt sämre investerarsentiment tolkades det mesta negativt i oktober. Kvartalsrapporterna har hittills överlag varit bra, men marknaden har knappt belönat bolag som lämnat positiva överraskningar, och straffat de bolag som kommit med minsta besvikelse hårt.
Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadsrapport.
Förvaltarna konstaterar att oktober präglades av breda och kraftiga nedgångar för aktier inom både bio- och medicinteknik, samtidigt som mindre volatila aktier inom läkemedel och hälsovårdstjänster stod emot bättre. Det breda hälsovårdsindexet MSCI HC backade 4 procent medan bioteknikindexet NBI sjönk mer än 12 procent i euro räknat.
Allra sämst blev aktieutvecklingen för små- och medelstora bolag med höga värderingar eller en inneboende hög volatilitet, skriver förvaltarna.
Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR). I fondens basvaluta euro samt svenska kronor, i procent:

Källa: Rhenman & Partners AM
På innehavsnivå presterade Cigna och Novartis bäst i oktober. Cigna är ett amerikanskt sjukförsäkringsbolag som i mars aviserade ett bud på Express Scripts, en så kallad pharmacy benefit manager. Sannolikheten för budets genomförande innan årsskiftet bedöms ha ökat, efter godkännande från det amerikanska justitiedepartementet samt klartecken från flera delstater, enligt förvaltarna. Cigna uppges tillhöra den typ av bolag som generellt gick bättre än övriga aktiemarknaden i oktober.
Även det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis hade en bra månad, både sett till aktie och verksamhet, att döma av rapporten. Bolaget, som fokuserar på innovativa läkemedel, ögonvård och generiska läkemedel, hade en betydligt bättre börsmånad än läkemedelsbolag överlag, skriver förvaltarna, som pekar på en stark delårsrapport samt positiva kliniska data från flera utvecklingsprojekt som framgångsfaktorer. Som ett exempel nämner de att lovande överlevnadsdata presenterades för läkemedelskandidaten alpelisib, tänkt att användas i en kombinationsbehandling mot bröstcancer.
Sämst portföljbidrag i oktober lämnade innehaven Novocure och Alexion. Det amerikanska medicinteknikbolaget Novocure är inriktat på att behandla cancer med en teknologi som går ut på att elektromagnetiska fält inom en viss frekvens ska störa celldelning och hämma en tumörs tillväxt.
Bolagets produkt är redan godkänd för behandling av den aggressiva hjärncancern glioblastom (GBM), och man bedriver studier inom flera andra cancerformer. Enligt förvaltarna har Novocure nyligen visat på lovande data inom mesoteliom, men bolagets delårsrapport ledde till ett kraftigt aktiefall, då patienttillväxten för GBM gjorde marknaden besviken.

Novocures aktie är alltjämt upp 70 procent sedan årsskiftet, trots det stora tappet i oktober. (Källa: Infront)
Alexion är ett amerikanskt bioteknikbolag inriktat på sällsynta sjukdomar, som enligt förvaltarna i oktober presenterade en stark delårsrapport där både försäljning och vinst slog marknadens förväntningar. Detta räckte emellertid inte för marknaden. Aktien, som sköt upp som ett spjut i september (+13,7 procent), föll tillbaka än kraftigare i oktober (-19,4 procent). Förvaltarduon skriver att en delförklaring till Alexions aktiefall var oro kring potentiell ny konkurrens från Roche/Chugai samt Regeneron.
Lanseringen av Alexions huvudsakliga produkt Soliris har enligt förvaltarna varit mycket framgångsrik för behandling av myastenia gravis (gMG), där bolaget höjt försäljningsutsikterna för 2018. Denna indikation är den senaste att godkännas, och sedan tidigare är Soliris godkänd för behandling av andra allvarliga kroniska sjukdomar såsom paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) samt atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS).

Alexions aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att ”den klassiska börsoron kom med besked i oktober”, där små och medelstora bolag gick överraskande dåligt med nedgångar överstigande 20 procent för flera portföljbolag, utan negativa nyheter. Förvaltarna ser ett antal nycklar framöver till en starkare och mindre volatil börs. Dessa inkluderar en brexitöverenskommelse mellan Storbritannien och EU, en ”konkret och uppriktig” förhandlingsprocess mellan USA och Kina avseende nya exportvillkor samt ett bättre skydd för amerikansk immaterialrätt. Vidare kommer makrostatistiken bli viktig, och tecken på stigande inflation kommer sannolikt ses som negativt för aktiemarknaden, enligt förvaltarna, som i denna miljö förväntar sig att stora stabila bolag fortsatt kommer vara attraktiva att äga som defensiva placeringar.
Därför avser fonden successivt öka denna andel placeringar något i takt med att möjligheter uppstår, och ”göra omplaceringar vid lägliga tillfällen och till attraktiva relativpriser”.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt

Oktober SÅ Oktober SÅ
Fond -11,4 (EUR) +8,5 -11,3 (SEK) +0,9
Jmf-index 0,0 (EUR) -0,3 +0,2 (SEK) -3,5