Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Eq L/S: Prioriterar långsiktig värdetillväxt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter den sämsta decembermånaden på mer än 80 år inleddes 2019 med den starkaste januarimånaden på 30 år. De underliggande skälen till investerarnas ökade riskaptit är sannolikt makrofaktorer såsom framstegen i handelssamtalen mellan USA och Kina samt att Federal Reserve antagit en mer duvaktig ton, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S. Även starka kvartalsrapporter som för tillfället motbevisade den befarade recessionen kan ses som ett sannolikt skäl, resonerar de.
Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden, basvaluta och svensk andelsklass.
Fastän vissa defensiva bolag släpade efter så steg alla större sektorer och regioner, och så gott som hela tappet i december återhämtades efter den kraftiga börsuppgången, meddelar förvaltarna.
Fondens bästa avkastningsbidrag för månaden kom från Novocure och Sage Therapeutics medan Abbvie och Genmab gav sämst bidrag.
”Förhoppningar inför kommande studieresultat från ytterligare indikationer (pankreas-, lung- och äggstockscancer) samt en högre förväntan om en bredare acceptans för bolagets teknologi har varit viktiga drivkrafter för aktieutvecklingen under januari”, skriver förvaltarduon om det amerikanska medicintekniska bolaget Novocure.
Det amerikanska bioteknikbolaget Sage Therapeutics presenterade i början på perioden positiva resultat från en fas III-studie, som vid framgång skulle kunna innebära en betydande marknadspotential för produkten, meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Kommande konkurrens till den viktigaste produkten för det amerikanska läkemedelsbolaget Abbvie skapar tuffa förutsättningar för en fortsatt tillväxt, och i samband med en sänkt utsikt för 2019 blev aktiemarknaden påmind om utmaningarna med att ersätta ett försäljningstapp när ett patent går förlorat, uppger förvaltarna, som konstaterar att aktien föll kraftigt.
Genmab, det danska bioteknikbolaget, visade en svagare försäljning än marknaden hade förväntat i sin delårsrapport och aktiekursen föll tillbaka under januari. Förvaltarduon tillägger att bolagets viktigaste tillgång, läkemedlet Darzalex, sett flera framgångar i form av ett sannolikt snabbare än väntat utökat godkännande för läkemedlet samt ett fördelaktigt beslut i en patenttvist.
Förvaltarna uppger att de tillhör optimisterna och anser att Federal Reserve genom att verka mer inlyssnande än tidigare har minskat risken för en recession i USA. Även risken för en serie ytterligare räntehöjningar som kan äventyra tillväxten har minskat påtagligt. Angående handelsavtalsdiskussionerna mellan USA och Kina anser förvaltarna att en förhandling är både möjlig och sannolik, då båda parterna har mycket att vinna på att försöka förhandla sig fram.
Brexit väntas skapa en betydande volatilitet framöver, men fondförvaltarna är övertygade om en positiv marknadsreaktion även om ett avtal inte kommer till stånd.
”Europas institutioner kommer att göra sitt yttersta för att en ’hard brexit’ inte ska leda till lågkonjunktur och störda leveranser av varor. Marknaderna kommer att ta fasta på detta, men allt kommer att gå i en dramatisk sekvens av händelser där även den optimistiske bör hålla i minnet att det kan gå ner betydligt innan det går upp”, tillägger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Portföljteamet gör den sammantagna bedömningen att aktiemarknaden i allmänhet och fondens sektor i synnerhet kan fortsätta att återhämtas, men att risken för geopolitiska bakslag ändå måste tas med i bedömningen.
”Fondens nettoexponering kommer därför att vara återhållen på ungefär dagens nivåer under en tid framöver, trots de påtagligt attraktiva värderingarna”, meddelar förvaltarna.
Vidare uppger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att den relativt stabila tillväxten inom hälso- och sjukvårdssektorn av allt att döma fortsätter. Placeringar i företag med projekt och produkter med stor marknadspotential, och som kan leverera hög värdetillväxt på flera års sikt kommer fortsatt att prioriteras, enligt förvaltarna.
Fondens fem största aktieinnehav var vid utgången av januari Cigna, CVS Health, United Health, Humana (inc) och Roche Holding Pref.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt

Januari (EUR) Januari (SEK)
Fond +14,3 +17,0
Jmf-index 0,0