Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +4,3% i jul, slog index klart

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Juli präglades av breda uppgångar för både bioteknik och läkemedel. Inom bioteknik drevs utvecklingen huvudsakligen av framgångar för de större bolagens forskningsportföljer, medan läkemedelsbolagen gynnades av starka delårsrapporter i kombination med en rotation mot lågvolatila storbolagsaktier inför det amerikanska mellanårsvalet i höst.
Det framgår av en månadsrapport för sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en uppgång om 4,3 procent i juli och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 15,2 procent, medan jämförelseindex ökat 0,1 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade 3,0 procent i juli och har sedan årsskiftet stigit 19,4 procent.

Fondens avkastning sedan starten i juni 2009. Andelsklass IC1 (EUR). (Källa: Rhenman & Partners AM)
De bästa avkastningsbidragen i juli kom från Roche,
Eli Lilly och Viewray.
Viewray är ett amerikanskt medicinteknikbolag som säljer en linjäraccelerator, med andra ord utrustning för strålningsbehandling av cancertumörer i kombination med en magnetkamera. Detta ger möjlighet att kunna avbilda mjukdelar i realtid när en behandling pågår, vilket gör att man kan fokusera behandlingen till tumören och skona intilliggande organ, skriver förvaltarna.
Under månaden aviserade bolagets styrelse att de tillsätter en ny ledning. Utöver det blev Viewrays teknik uppmärksammad i vetenskapliga tidskrifter samtidigt som aktien fick en ny köprekommendation. Dessa nyheter resulterade i en stark utveckling för aktien under månaden, enligt förvaltarna.
Sämst bidrag till avkastningen kom från Abiomed, Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals.
Även Abiomed är ett amerikanskt medicinteknikbolag och dess produkt Impella är en minimal-invasiv hjärtpump. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att produkten är världsledande på att förbättra blodcirkulationen vid nedsatt hjärtfunktion och att tekniken bakom Impella är unik. Användningsområdet uppges vara omfattande, med en fortsatt stor outnyttjad tillväxtpotential för produkten. Aktiemarknaden blev besviken när bolaget trots en stark delårsrapport inte höjde sina prognoser för resten av året, skriver förvaltarna. Samma sak hände för några år sedan, men aktien återhämtade sig och har flerfaldigats sedan dess, tillägger de.

Femårsgraf för Abiomeds aktie, som har stigit 1.570 procent. (Källa: Infront)
Bolagen Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals drabbades under månaden av vinsthemtagning för små och medelstora bioteknikbolag, och främst för icke vinstgenererande sådana, uppger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Såväl Sage Therapeutics som Arena Pharmaceuticals utvecklas väl, men marknaden vill se ytterligare framsteg, enligt rapporten.
Inför det kommande amerikanska mellanårsvalet kommer diskussionen om läkemedelspriser periodvis att blossa upp. Detta trots att flera bolag avstått ytterligare prishöjningar för innevarande år, på direkt begäran av president Trump, skriver förvaltarna, som bedömer att något nytt i frågan inte är att vänta förrän efter valet. Då kommer Trump-administrationen presentera ett nytt genomarbetat förslag på hur det nuvarande läkemedelssystemet ska reformeras, skriver de.
Tiden fram till mellanårsvalet i november kallar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark en slags vänteperiod, som oroar marknaden och kan innebära en rekyl under semestermånaden augusti. Förvaltarna tror dock inte att fallhöjden är särskilt stor om inget oväntat inträffar, då den gångna rapportperioden beskrivs som mycket stark.
De fem största innehaven i Rhenman Healthcare Equity L/S var per den 31 juli Roche Holding Ltd Pref, Nektar Therapeutics, Abiomed, CVS Health Corp och Express Scripts.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt