Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,0 procent i juli, breda uppgångar för bioteknik och läkemedel

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 3,0 procent under juli, vilket innebär att fonden stigit med 19,4 procent sedan årets början.

Under månaden har det varit breda uppgångar för bioteknik och läkemedel, vilket framförallt drivits på av de stora bolagen inom sektorn efter att de presenterat ett antal framgångar inom sina forskningsportföljer.

En av dessa framgångar var fas II-data för BAN2401, en ny verkningsmekanism för behandling av tidig Alzheimer. Verkningsmekanismen har sitt ursprung i svenska BioArctic och utvecklas av Biogen i partnerskap med japanska Eisai.

Starka delårsrapporter skapade också intresse för de större bioteknikbolagen, men i slutet av månaden sågs vinsthemtagningar för de små och medelstora bioteknikbolagen.

Bland fondens bästa bidragsgivare märktes innehaven i Roche, Eli Lilly och Viewray. Sämsta bidragsgivare var Abiomed, Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals.

Det schweiziska läkemedelsbolaget Roches aktiekurs har i år hållits tillbaka i spåren av oro för ökad konkurrens, skriver förvaltaren Henrik Rhenman. Bolagets delårsrapport slog dock
marknadens förväntningar, och tillsammans med förbättrade utsikter för helåret och ett allmänt större intresse för den globala läkemedelssektorn bidrog detta till en stark aktiekursutveckling under månaden.

Ett liknande mönster sågs hos det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly. I fallet Viewray, som har utvecklat en teknik för strålbehandling av cancertumörer, gynnades aktiekursen av att bolaget annonserade att man tillsätter en ny ledning. Samtidigt uppmärksammades bolagets teknik i vetenskapliga tidskrifter.

Rhenman skriver att marknaden nu går in i en vänteperiod inför det amerikanska mellanårsvalet.

”Detta är marknaden väl medveten om och oroar sig för, och en rekyl under semestermånaden augusti är inte osannolik. Samtidigt var rapportperioden mycket stark, så vi tror att fallhöjden inte är särskilt stor om inte något oväntat inträffar”, uppger förvaltaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.