Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +6,9% i aug, upp 23,4% i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti präglades av breda uppgångar för samtliga av branschfonden Rhenman Healthcare Equitys delsektorer och fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) steg med 6,9 procent.
Det framgår av en månadsrapport, där fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ger en uppdatering kring aktuella portföljhändelser och blickar framåt.
Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en uppgång om 6,9 procent i augusti och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 23,4 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex minskat med 0,2 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade +9,7 procent i augusti och har sedan årsskiftet stigit med 31,0 procent.

Utveckling för Rhenman Healthcare Equity L/S sedan starten i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Fondens bäst presterande innehav i augusti var Glaukos och Nektar Therapeutics, samtidigt som Spark Therapeutics och Portola Pharmaceuticals var de innehav som gav sämst avkastningsbidrag.
Glaukos, ett amerikanskt medicintekniskt bolag med fokus på ögonsjukdomar, fick medvind under månaden då dess främsta konkurrent Alcon meddelat att de drar tillbaka sin produkt mot glaukom från marknaden. Glaukom är ett tillstånd där trycket i ögat oftast är för högt. Glaukos har utvecklat en minimalinvasiv teknologi för behandling av glaukom och erbjuder med sin produkt Istent ett alternativ till kontinuerlig ögondroppsbehandling, enligt förvaltarna. Förra året lanserade Novartis dotterbolag Alcon sin konkurrerande produkt Cypass, vilket har påverkat Glaukos tillväxt negativt, men efter att en långtidsstudie påvisat en ofördelaktig säkerhetsprofil för Cypass meddelade Alcon i slutet av augusti att produkten dras tillbaka från samtliga marknader. Detta ledde till en mycket positiv reaktion för Glaukos aktiekurs, skriver förvaltarna.
Det amerikanska bioteknikbolaget Spark Therapeutics presenterade i augusti uppdaterade fas I/II-data för sin läkemedelskandidat SPK-0811. Dessa visade att två av sju patienter utvecklade immunreaktioner mot läkemedlet, vilket ledde till en sämre effekt av behandlingen, enligt förvaltarna. Bolagsledningen uppges dock vara övertygad om att dessa typer av reaktioner går att förebygga med profylaktisk kortisonbehandling och det ska finnas planer på en fas III-studie senare i år. I samband med att Spark presenterade sina uppdaterade data föll aktien kraftigt, för att sedan delvis återhämta sig, skriver förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser två orsaker till varför hälsovårdssektorn är så pass stark för tillfället. Dels att den globala handelskonfliktens komplexitet och svårtolkade process ger anledning för investerare att välja hälso- och sjukvårdsaktier, som påverkas minst av ett fullskaligt handelskrig. Förvaltarna tror att ”marknadens bedömning kommer att vara fortsatt relevant, eftersom handelskonflikterna torde dröja sig kvar under hösten och långt efter det amerikanska valet”. Vidare ser förvaltarduon ett tydligt ökande intresse för hälsovårdssektorn efter att Trump-administrationen tagit initiativ i läkemedelsprisfrågan.
De nuvarande P/E-talen på drygt 17,5 för hälso- och sjukvårdssektorn kan anses attraktiva, jämfört med det historiska snittet på cirka 19,5, enligt förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark tror att sektorn kan komma att fortsätta stärkas successivt, trots orosmoment som temporärt kan ge mindre bakslag.

Exponering, förvaltat kapital samt de fem största innehaven per den 31 augusti för Rhenman Healthcare Equity L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt