Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent i augusti, Glaukos och Nektar Therapeutics bästa bidrag

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent under augusti, vilket innebär att fonden avkastat cirka 31 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden gynnades av ett allmänt positivt sentiment på världens börser under månaden, men i synnerhet av breda uppgångar för delsektorerna bioteknik, läkemedel samt medicinteknik- och tjänster.

Bland bolagsinnehav var de bästa bidragsgivarna under perioden Glaukos och Nektar Therapeutics. I den negativa vågskålen fanns innehaven i Spark Therapeutics och Portola Pharmaceuticals.

Glaukos, som är ett amerikanskt medicinteknikbolag som specialiserar sig på ögonsjukdomar, gynnades under månaden av att konkurrenten Alcon meddelade att man drar tillbaka produkten CyPass från alla marknader på grund av en ofördelaktig säkerhetsprofil. CyPass är en direkt konkurrent till Glaukos produkt iStent som är ett alternativ till ögondroppar. Aktiekursen för Glaukos steg kraftigt på beskedet.

Det amerikanska bioteknikbolaget Nektars aktiekurs har varit mycket volatil under året. Under månaden gynnades kursen sannolikt av förhoppningar gällande ytterligare data som ska presenteras i november avseende bolagets melanomstudie som gjorts tillsammans med Bristol-Myers Squibb, skriver Rhenman.

Det amerikanska bioteknikbolaget Sparks aktiekurs påverkades under månaden av uppdaterade data för en läkemedelskandidat som potentiellt kan vara ett botemedel mot Hemofili A, en vanlig form av blödarsjuka. I en fas I/II-studie utvecklade två av sju patienter immunreaktioner mot läkemedlet, vilket ledde till sämre effekt av behandlingen. Aktiekursen föll initialt kraftigt efter att bolaget presenterat sina uppdaterade data, men återhämtade sig delvis under perioden.

Portola, som är ett amerikanskt bioteknikbolag med fokus på trombos och hematologiska sjukdomar, delgav under månaden att försäljningen av produkten Bevyxxa inte mötte marknadens förväntningar under det andra kvartalet. Bolaget har nu sänkt försäljningsutsikterna eftersom det har visat sig svårare än väntat att få snabb acceptans för produkten hos de behandlande läkarna.

I en marknadsutblick skriver fondteamet att de ser ett tydligt ett tydligt ökande intresse för hälso- och sjukvårdssektorn till följd av att Trump-administrationen har tagit initiativet i
läkemedelsprisfrågan, och demokraterna, som en konsekvens av detta, synes ha flyttat tillbaka tyngdpunkten till generella hälso- och sjukvårdsfrågor.

”Ett P/E-tal på drygt 17,5 för hälso- och sjukvårdssektorn kan betraktas som attraktivt, jämfört med ett historiskt snitt på cirka 19,5. En fortsatt P/E-expansion förutsätter dock att makromiljön är fortsatt gynnsam”, avslutar man månadskommentaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.