Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +4,8% i sista månaden av turbulent börsår

STOCKHOLM (Fonder Direkt) ”Ett förfärligt år för världen, men ett oväntat bra år för börserna. Så kan vi sammanfatta år 2020. Året avslutades på samma sätt som det inleddes, när amerikanska tillväxtaktier i december återigen noterade den bästa utvecklingen.”
Så sammanfattar förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark 2020 i en månadskommentar för december för Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn.
Fondens samtliga delsektorer gav positiva bidrag under månaden, och fonden steg med 4,8 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 3,4 procent i den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Helåret 2020 slutade därmed i en uppgång om 17,1 respektive 12,5 procent för IC1 respektive RC1, framgår det av rapporten. Förvaltarna framhäver dock att dollarns försvagning bidrog negativt till avkastningen med -2 respektive -3 procent under december, men att det trots detta gavs positiva bidrag från fondens samtliga delsektorer, med medicinsk teknik och bioteknik i topp.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Novocure och Alexion Pharmaceuticals. Amerikanska Novocure har utvecklat en ny teknologi för att behandla cancer med hjälp av elektriska fält som stör celldelningen och därmed hämmar tumörtillväxten. Aktien steg 105 procent under helåret och hela 38 procent under december. Det gör Novocure till en av de bästa bidragsgivarna under 2020, skriver fondförvaltarna.
Alexion, ett amerikanskt bioteknikbolag, ökade under december efter att AstraZeneca la ett bud på bolaget med cirka 45 procents premie, en affär som förväntas gå igenom under tredje kvartalet 2021, rapporterar förvaltarna. Budet påverkade däremot AstraZeneca aktiekurs negativt, och bolaget blev en av månadens största negativa bidragsgivare:
”Genom förvärvet av Alexion ökar AstraZeneca sina kassaflöden med i genomsnitt 27 procent per år under de kommande fyra åren. Samtidigt sänker de sin tillväxttakt på lång sikt genom att integrera Alexions produktportfölj, som är betydligt mer lönsam men har sämre tillväxtutsikter än AstraZenecas”, kommenterar förvaltarna.
På nedsidan finns även amerikanska bioteknikbolaget Mirati Therapeutics. Bolaget utvecklar riktade terapier inom cancer, och förvaltarna skriver att bolagets forskning om mutationer i genen KRAS har lockat till sig intresse från investerare. Aktien har stigit 72 procent under 2020, men under december föll den tillbaka något, skriver fondförvaltarna.

Kommande år spår förvaltarna att amerikansk politik kommer har stor påverkan. Demokraterna strävar efter att återställa Affordable Care Act (ACA), populärt omnämnt som Obama care. Förvaltarna menar att det kan, men inte måste, innebära sänka läkemedelspriset. Skulle så bli fallet kan det vara gynnsamt för fonden:
”Med stor sannolikhet kommer en sådan reform att vara förenad med lägre självrisker för patienter och därmed skapa högre efterfrågan på dyra läkemedel”, resonerar förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark menar att framtidsutsikterna för fonden är goda, och framhåller bland annat att många stora bolag i sektorn har rekordlåga relativvärderingar.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt