Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +6,5% i okt, bioteknik tillbaka i blickfånget

STOCKHOLM (Fonder Direkt): Efter två månader i rad med negativ avkastning återhämtade aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S en del av tappet och steg 6,5 procent i oktober sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, samt med 6,7 procent vad gäller RC1 SEK, som är andelsklassen i svenska kronor. Utvecklingen innebär därmed uppgångar om 18,1 respektive 24,6 procent hittills i år.

”Den svaga utvecklingen under september togs igen under oktober till följd av en mycket stark rapportperiod för hälso- och sjukvårdssektorn i kombination med tydligt positivt marknadssentiment. Bioteknik syns nu vara tillbaka i blickfånget bland de bredare aktiefonderna, de så kallade generalisterna”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.

Månadens bästa bidragsgivare var amerikanska bioteknikbolagen RA Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals. Vad gäller den förstnämnda så lade UCB ett bud på bolaget till ett värde av 2,1 miljarder dollar, vilket innebar en premie på 97 procent.
Vertex, marknadsledare inom behandling av cystisk fibros (CF) som är en ärftlig och sällsynt sjukdom som påverkar kroppens slemhinnor, fick under månaden godkänt för sin trippelkombination Trikafta för en bredare patientgrupp inom CF tidigare än väntat. Godkännandet innebär bättre tillväxtutsikter för nästa år, vilket resulterade i en stark utveckling för aktien under perioden, noterar förvaltarna.
Ett innehav som inte utvecklades lika positivt under månaden var Macrogenics. Bolagets SOPHIA-studie, som är basen för den registreringsansökan som bolaget ska lämna in till FDA senare i år, har visat en förbättrad progressionsfri överlevnad, vilket är det primära effektmåttet som ligger till grund för ansökan om godkännande.
”De interimsdata för total överlevnad som presenterades under perioden visade dock ingen förbättring jämfört med standardbehandlingen. Det tolkades negativt eftersom det nu är svårare att bedöma produktens kommersiella potential. Därför utvecklades aktiekursen svagt under oktober”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

I en framåtblick påpekar förvaltarna att de går i väntans tider, framförallt vad gäller den juridiska processen om att få Obamacare förklarad oförenlig med den amerikanska konstitutionen.
”Vi väntar också på hur riksrättsprocessen mot president Donald Trump förändrar den politiska kartan, till exempel vad gäller en möjlig prisreform för läkemedel redan i år, eller hur sannolikheterna för olika utfall i det amerikanska valet nästa höst kan påverkas. Vi får acceptera att även om värderingarna är attraktiva kan det ändå bli fortsatt volatilt”, skriver förvaltarna.
Rhenman Healthcare Equity L/S innehöll vid månadsskiftet 112 positioner. Sett till valuta är amerikanska dollar dominerande med 80 procent, före schweizerfranc och euro som bägge svarar för 5 procent. De fem största innehaven vid september månads utgång var Vertex Pharmaceuticals, Horizon Therapeutics, Roche Holding, Novocure samt Esperion Pharmaceuticals.

Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt