Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 0,4 procent i mars, konsolidering bland amerikanska försäkringsbolag kan leda till prispress på läkemedel

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade med 0,4 procent under mars, vilket innebär att fonden stigit med 8,8 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Månadens bästa bidragsgivare var innehaven i Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Shire. I den negativa vågskålen fanns Exelixis, Abbvie och Portola Pharmaceuticals.

Det amerikanska forskningsbolaget Nektar Therapeutics har sedan oktober mer än fyrfaldigats, skriver Rhenman. Nektars aktiekurs har gynnats av positiv utveckling för två av bolagets mest framskridna projekt. Den största anledningen till kursstegringen är bolagets läkemedelskandidat inom solida cancertumörer som visat goda kliniska data och där bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Bristol Myers Squibb. Detta avtal kan ge Nektar milstolpebetalningar på upp till 1,6 miljarder dollar, enligt förvaltaren.

En annan aktie som utvecklats väl för fonden är Intra-Cellular Therapies som utvecklat en läkemedelskandidat som visat på positiva kliniska framsteg inom shizofreni.

”Under mars bekräftade bolaget att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har accepterat innehållet och tidslinjerna för ansökningsförfarandet av lumateperone och bolaget förväntas ansöka om godkännande för produkten i mitten av 2018. Framgångarna ledde till en positiv aktiekursutveckling under perioden”, skriver Rhenman.

Bland negativa bidrag under månaden nämns det amerikanska bioteknikbolaget Exelixis. Aktien backade under månaden som ett resultat av ökad oro bland investerare för att bolagets huvudprodukt för behandling av njurcancer kan komma att utsättas av hårdare konkurrens från alternativa behandlingar.

Inför det andra kvartalet ser Rhenman att försäkringsbranschen i USA kan fortsätta konsolideras i form av uppköp, vilket han menar kommer påverka den amerikanska hälso- och sjukvården och därmed fondens strategi. Denna trend underströks av uppgifter i Wall Street Journal som gjorde gällande att Walmart är intresserade av försäkringsbolaget Humana.

”Skulle ett bud komma eller större samarbete inledas uppstår en mycket intressant situation där USA går mot ett halvt dussin integrerade försäkrings- och distributionsjättar som får en enorm makt att köpa upp varor och tjänster för den amerikanska hälso- och sjukvården. Denna koncentration kan bli problematisk på sikt”, skriver Rhenman och fortsätter:

”Prispressen på läkemedel kan komma på allvar när dessa jättar upphandlar produkter på en marknad som mer och mer karaktäriseras av att det går att välja mellan alternativa produkter. Fonden kommer att ta denna konsolideringsvåg på största allvar och den kommer med stor sannolikhet att påverka fondens investeringsinriktning och strategi framöver.”

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.