Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 2,6 procent i februari, minskar andel små och medelstora bolag

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) ökade med 2,6 procent under februari, vilket innebär att fonden stigit med 9,2 procent sedan årets början.

Månadens bästa bidragsgivare var Abiomed, Intra-Cellular Therapies och Esperion Therapeutics medan sämsta bidragsgivare var Adamas Pharmaceuticals, Exelixis och Sage Therapeutics.

I fallet Abiomed, som är ett amerikanskt medicintekniskt bolag, gynnades aktiekursen av att bolagets världsledande hjärtpump godkändes för ytterligare indikationer, vilket ökar produktens försäljningspotential. Därutöver presenterade bolaget en stark delårsrapport som visade på kraftig försäljningstillväxt.

Det amerikanska forskningsbolaget Intra-Cellular Therapies gjorde viktiga kliniska framsteg inom shizofreni under fjolåret, under februari började investerare även visa intresse för bolagets övriga forskningsportfölj vilket ledde till en stigande aktiekurs.

Esperion Therapeutics är ett amerikanskt forskningsbolag som har tagit fram ett nytt läkemedel i tablettform mot höga blodfetter. Ett flertal fas III-studier genomförs för närvarande av bolaget, vilka potentiellt kommer ligga till grund för en ansökan om godkännande hos FDA. I takt med att investerare har börjat visa mer intresse för bolaget och aktien har också kursen utvecklats positivt, skriver Rhenman.

Bland de negativa bidragen under månaden nämns Adamas, som var ett av fondens starkaste bidrag under fjolåret. Bolagets aktiekurs missgynnades av att ett konkurrerande bolag fick godkännande för en långtidsverkande version av samma substans som Adamas produkt Gocovri baseras på.

Bioteknikbolaget Exelixis aktiekurs tyngdes av att dess huvudprodukt mot njurcancer sålde sämre än väntat under det fjärde kvartalet. Ett annat negativt bidrag var Sage Therapeutics vars aktie reagerade negativt efter att bolaget valde att göra ytterligare en kapitalanskaffning efter att så sent som i november förra året ha tagit in nytt kapital.

Rhenman skriver i en kommentar att exponeringen mot större bolag har ökats under den sättning som skedde på marknaden under februari.

”På så sätt ökade visserligen fondens nettoexponering men andelen små och medelstora
företag minskade relativt sett. Nettoförsäljningar i positioner i små och medelstora bolag är ett arbete som framöver har högre prioritet”, skriver förvaltaren och fortsätter:

”Marknadens rörelser kommer självklart ha påverkan på när detta kan ske på ett optimalt sätt. Vi kan under tiden konstatera att goda nyheter, exempelvis i form av kliniska data, oftast tas emot positivt av aktiemarknaden och vi är övertygade om att vi har ett flertal innehav i fonden, inte minst bland små och medelstora bolag, som är väl positionerade för ytterligare kursuppgångar.”

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire