Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 9,74 procent i december – United Health och Abbvie gynnade avkastningen

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 9,74 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 14,45 procent. Det framgår av en månadsrapport. För en intervju med förvaltarteamet bakom fonden finns en länk till en Webcast längst ner i artikeln.

Inledningsvis skriver förvaltarna att december var en stark avslutning på ett mycket bra år och 2021 går till historien som ett av de bästa börsåren på länge. Däremot betonar man att skillnader mellan olika sektorer, regioner och enskilda aktier var väldigt betydande.

Gällande fondens utveckling skriver man att investeringsåret huvudsakligen präglats av den starka återhämtningen av ekonomin vilket framförallt gynnat andra sektorer än hälsosektorn. Samtidigt har en svagare kursutveckling hos små och medelstora företag varit fallet. Trots dessa faktorer nådde fonden sitt årliga avkastningsmål om 12 procent.

Positiva bidragsgivare under december var bland annat United Health Group som steg efter att man gett stark finansiell vägledning under sin årliga kapitalmarknadsdag. Även Abbvie steg kraftigt och bidrog till fondens utveckling.

I den negativa vågskålen fanns Radius Health som föll efter en misslyckad studie kopplat till en ny formulering av produkten Tymlos. Även Esperion Therapeutics föll efter besked om nyemission vilket inte mottogs positivt av marknaden.

Framöver ser förvaltarna flera viktiga faktorer som är kritiska för den fortsatta utvecklingen på börsen: inflation och inflationsförväntningar, vinstutveckling och åtstramning av räntepolitiken samt geopolitiska spänningar. Trots dessa kritiska faktorer ser förvaltarna goda förutsättningar för att även under 2022 nå fondens avkastningsmål om 12 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Pfizer, United Health Group och Eli Lilly & Co.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % december, 2021
Fond MM, förändring i procent 9,74
Fond i år, förändring i procent 14,45

https://rhepa.se/webcast/

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.