Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 3 procent i september, valutaeffekt och nedgång i små bolag bakom negativ månad

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade med 3,0 procent i september, vilket innebär att fonden stigit med 27,0 procent sedan årets början.

I en marknadskommentar skriver förvaltaren Henrik Rhenman att rekylen under månaden främst orsakades av nedgångar för små bolag samt av förstärkningen av den svenska kronan.

”Nedgången bör dock betraktas som ganska naturlig och rimlig; augusti var en mycket stark månad, och september brukar statistiskt sett vara årets sämsta månad”, skriver förvaltaren.

Inför oktober varnar Rhenman för att vi går in i årets mest volatila månad och att det dessutom snart är val i USA, vilket sannolikt kommer spä på oron i marknaden.

Under månaden har uppgångar skett i sub-sektorerna services, läkemedel och medicinsk teknik. Bioteknikindex har underpresterat det bredare hälsosjukvårdsindexet MSCI HC. På bolagsnivå missgynnades fonden av innehaven i Iovance Biotherapeutics och Alnylam Pharmaceuticals medan innehaven i Alexion Pharmaceuticals och Cigna bidrog positivt.

Alexions aktiekurs reagerade under månaden positivt på att bolaget under månaden presenterade lovande fas-III data för ytterligare en indikation för preparatet Soliris. Indikationen gällde en sällsynt autoimmunliknande sjukdom. I fallet Cigna fick bolagets aktie en skjuts uppåt efter att ett tidigare annonserat bud på Express Scripts, en så kallad pharmacy benefit manager, fått godkänt att genomföras av det amerikanska justitiedepartementet.

Bland de negativa bidragen tyngdes Iovance aktiekurs av att en studie gällande bolagets terapi mot icke-småcellig lungcancer presenterats med ett utfall som inte föll marknaden i smaken. I fallet Alnylam påverkades aktien negativt av en ökad oro kring säkerhetsprofilen gällande dess läkemedel Onpattro.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.