Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -0,8% i sep, gillar värderingar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) September månad kännetecknades av fortsatta uppgångar inom delsektorerna tjänster, läkemedel och medicinteknik. Hälsosjukvårdsindexet MSCI HC steg 1,9 procent medan bioteknikindex NBI tappade 0,4 procent och mindre bolag gick generellt sett sämre än stora. Det senare var den huvudsakliga orsaken till att sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S utvecklades sämre än sektorindex i september.
Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en nedgång om 0,8 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 22,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex sjunkit 0,3 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade -3,0 procent i september och har sedan årsskiftet stigit 27,0 procent.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100 per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Bäst portföljbidrag kom under september från Alexion Pharmaceuticals och Cigna, medan Iovance Biotherapeutics och Alnylam Pharmaceuticals stod för de sämsta bidragen.
Det amerikanska bioteknikbolaget Alexions aktiekurs uppges ha reagerat positivt på beskedet att bolaget redovisat positiva fas 3-data för preparatet Soliris inom ytterligare en indikation, neuromyelitis optica (NMOSD). NMOSD är en sällsynt autoimmunliknande sjukdom, som orsakar inflammation i den optiska nerven och/eller ryggmärgen, något som kan bland annat kan ge upphov till plötslig synförlust, skriver förvaltarna.
Det amerikanska försäkringsbolaget Cigna fick under månaden justitiedepartementets godkännande att förvärva Express Scripts (en så kallad pharmacy benefit manager), vilket ledde till tummen upp av aktiemarknaden, enligt förvaltarna, som skriver att Cigna till följd av uppköpet förväntar sig kostnadssynergier, diversifiering och stärkning inom högtillväxtsegmentet.
Det amerikanska bioteknikbolaget Iovances aktie hade en minst sagt motig septembermånad, med en nedgång om 38 procent. Från årsskiftet var aktien trots detta upp 53 procent per den 30 september.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att vad som fick aktien att sjunka var studieresultat från Moffitt Cancer Center inom icke-småcellig lungcancer, där två av sex utvärderbara patienter uppvisade partiell respons. Iovance utvecklar en ny cancerimmunoterapi med hjälp av kroppens egna tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) och den ovan nämnda kliniken driver en egen, mindre studie inom detta område.
Förvaltarna konstaterar att det nu är mer osäkert huruvida Iovance kommer hitta ännu en indikation för sin teknologi, men anser att bolagets resultat inom malignt melanom fortsatt är ”utomordentligt lovande”.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark pekar på att vi nu går in i vad som brukar vara årets mest volatila månad, och de tror att det kommande mellanårsvalet i USA sannolikt kommer spä på nervositeten i aktiemarknaden. Förvaltarna förväntar sig den närmaste tiden en ”mycket avvaktande” marknad inom särskilt hälsovård, som gått starkt under året, och som uppges vara den sektor som kan anses påverkas mest av valresultatet.
På det hela taget menar portföljteamet emellertid att grundinställningen till hälso- och sjukvårdssektorn är bättre än på flera år, trots de osäkerheter som är förknippade med USA-valet (där republikanerna riskerar förlora majoriteten i senaten). Värderingarna i sektorn uppges vara attraktiva, produktiviteten inom forskningen hög och den globala efterfrågan stark. Dessa faktorer borgar enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark för att köpare torde tillkomma sektorn, om en rekyl skulle inträffa.

Rhenman Healthcare Equitys fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt