Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: stark utveckling i maj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trumpadministrationens initiativ för att förbättra vården och tillgängligheten till läkemedel för amerikanska patienter har blivit väl emottaget på marknaden, skriver fondförvaltaren Rhenman & Partners i en månadsrapport.
Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark summerar den gångna månaden och konstaterar att utfallet blev gott, trots två bakslag i portföljen.
Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,3 procent i maj, sett till fondens huvudandelsklass IC1 EUR, vilken sedan årsskiftet har stigit med 11,0 procent. Den svenska andelsklassen RC1 SEK avancerade 4,1 procent i maj och har ökat 15,1 procent sedan årsskiftet.
De aktier som främst bidrog till utvecklingen i maj var Horizon Pharma, Abiomed och Intra-Cellular Therapies. Sämst bidrog Faron Pharmaceuticals, Esperion Therapeutics och Genmab.
Horizon Pharma har under det senaste året systematiskt arbetat med att flytta fokus från primärvårdsläkemedel till särläkemedel, uppger förvaltarna, som konstaterar att bolagets rapport för det första kvartalet bekräftade att denna strategi varit lyckosam. Horizon Pharmas aktiekurs har stigit nästan 70 procent sedan en bottennotering i maj 2017.
En annan kursvinnare i maj var som nämnt Abiomed, vars minimal-invasiva hjärtpump Impella uppges vara världsledande på att förbättra blodcirkulationen vid nedsatt hjärtfunktion. Förvaltarna ser en fortsatt stor outnyttjad tillväxtpotential för produkten, då teknologin bakom Impella är unik och dess användningsområden omfattande.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att bolaget i sin delårsrapport uppvisade en kraftig försäljningstillväxt och att det har gett avtryck i aktiekursen, som hittills i år har fördubblats. Aktien är fondens bästa bidragsgivare sedan årsskiftet.
Ett av de två väsentliga bakslag fonden drabbades av i maj var en kursslakt i det finska forskningsbolaget Faron Pharmaceuticals. Aktien störtdök nästan 90 procent efter att en fas III-studie visat att bolagets läkemedelskandidat Traumakine inte har någon klinisk effekt. Läkemedelskandidaten är tänkt att kunna behandla det akuta och livshotade tillståndet chocklunga. Nu är dock bolaget i färd med att försöka ta reda på vad som kan förklara den stora resultatskillnaden mellan fas II och fas III för Traumakine, kommenterar förvaltarna.
Den andra ordentliga missräkningen var Esperion Therapeutics, vars aktiekurs i det närmaste halverats, då investerare misstänker att det kommer att bli svårare än väntat att få myndighetsgodkännande för bolagets nya läkemedel för behandling av höga blodfetter. Detta efter att läkemedlet, trots bevisad effekt i två olika fas III-studier, visat på en obalans i biverkningsprofilen jämfört med kontrollgruppen, uppger förvaltarna.

Källa: Rhenman & Partners
Gällande framtidsutsikterna för hälsovårdssektorn skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att en presskonferens om läkemedelspriser i Vita Huset den 11 maj innebar startpunkten för ett bättre börshumör för hälsovårdssektorn, och i synnerhet för bioteknik. Flera av de förslag som framfördes är industrivänliga och som exempel nämner förvaltarna det om att läkemedelsförsäkringen ska förbättras ytterligare.
Vad som dock främst bidrog till det positiva sentimentet var enligt förvaltarna att inga oväntade förslag om prisregleringar eller centrala upphandlingar lades fram.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt