Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) avkastade 1,7 procent i april, Walmarts ökade samarbete med Humana kursdrivande

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 1,7 procent under april, vilket innebär att fonden sedan årets början ökat med 10,6 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

Fondens utveckling under månaden präglades huvudsakligen av två händelser, enligt förvaltaren Henrik Rhenman. Dels meddelade den största detaljhandelskedjan i USA, Walmart, att de har för avsikt att öka samarbetet med, alternativt förvärva, det amerikanska sjukförsäkringsbolaget Humana.

”Detta är ett led i den konsolidering som sker av den amerikanska servicesektorn, där försäkringsbolag och bolag som upphandlar och distribuerar läkemedel ingår. Den strukturella omvandlingen av denna delsektor har haft en positiv inverkan på de underliggande bolagens värdeutveckling under perioden”, skriver Rhenman.

Den andra stora händelsen under månaden var enligt förvaltaren att läkemedelsbolagen Merck och Bristol-Myers Squibb presenterade resultaten från deras kliniska studier inom lungcancer för bolagens respektive produkter inom immunterapi, Keytruda och Opdivo.

”Studieresultaten befäste marknadsledaren Keytrudas position ytterligare, vilket har resulterat i stora prognosförändringar för samtliga aktörer inom detta segment, vilket i sin tur har lett till betydande aktiekursrörelser för de berörda bolagen”, skriver Rhenman.

Dessa händelser gjorde också avtryck i utvecklingen för fondens innehav. Bland månadens bästa bidrag märktes innehaven i Humana, United Health Group och Novocure medan sämsta bidragsgivare var Nektar Therapeutics, Bristol-Myers Squibb och Incyte.

Rhenman upplever att aktiemarknaden för närvarande är villrådig och att det i huvudsak är två faktorer som håller tillbaka vinstmultiplarna inom healthcaresektorn. För det första är det val till kongressen i USA under året där det finns oro kopplat till att demokraterna vinner majoritet i representanthuset och med låg men inte försumbar sannolikhet även i senaten.

”Risken med en demokratisk kongress ligger framför allt i att de flesta lagar är ett resultat av omfattande kohandel och att även en president måste ge och ta för att få genomslag i politiska frågor”, skriver förvaltaren.

Det andra orosmomentet är kopplat till att långräntorna börjar lämna botten på allvar, menar Rhenman, som hävdar att detta håller tillbaka en möjlig expansion av p/e-talen.

”Vi är av åsikten att detta vankelmod är typiskt för valår och det bör inte hindra ´climbing the wall of worry´ även om detta först kanske sker i slutet av året. Vi får acceptera den ökande volatiliteten och försöka utnyttja de möjligheter som skapas i samband med den”, avslutar Rhenman månadskommentaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.