Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,1 procent i maj, stark utveckling trots två bakslag i portföljen

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,1 procent under maj, vilket innebär att fonden sedan årets början ökat med 15,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver i en kommentar att Vita husets presskonferens om läkemedelspriser, där inga oväntade förslag om prisregleringar eller centrala upphandlingar lades fram, har kommit att innebära ett bättre humör för healthcare-sektorn och i synnerhet för bioteknik.

Vad gäller fondens utveckling i maj noterades uppgångar trots betydande bakslag för två innehav – Faron Pharmaceuticals och Esperion Therapeutics.

I fallet Faron, som är ett finskt forskningsbolag, fick beskedet att bolagets läkemedelskandidat mot chocklunga, Traumakine, inte haft klinisk effekt i en fas III-studie kursen att falla med nästan 90 procent. Bolaget utvärderar nu vilka möjliga anledningar som kan förklara den stora skillnaden i resultat jämfört med fas II-studierna, skriver förvaltarduon.

Amerikanska Esperions aktiekurs drabbades också kraftigt negativt av bakslag kopplade till fas III-studier.

”Resultaten från två olika fas III-studier presenterades under perioden. Resultaten bekräftar den effekt på sänkning av blodfetter man sett i tidigare studier, men en obalans i biverkningsprofilen jämfört med kontrollgruppen har skapat osäkerhet hos investerarna om hur svårt det kommer bli att få produkten godkänd av myndigheterna. Detta har i sin tur pressat värderingen på bolaget, och aktiekursen har i det närmaste halverats under perioden”, kommenterar Rhenman och Urdmark.

Bland positiva bidrag under perioden märktes innehaven i Horizon Pharma, Abiomed och Intra-Cellular Therapies.

Horizons aktiekurs gynnades av en stark kvartalsrapport som förvaltarna menar bekräftar att bolaget framgångsrikt lyckats förflytta bolagets inriktning från primärvårdsläkemedel till särläkemedel. Abiomed noterade också uppgångar efter att ha rapporterat stark försäljningstillväxt i samband med sin delårsrapport. Intra-Cellular Therapeutics aktiekurs steg på förhoppningar om en positiv utveckling för bolagets läkemedelskandidat för behandling av schizofreni, lumateperone, som inom en snar framtid ska lämnas in för godkännande hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

I en marknadsutblick skriver förvaltarduon att industrin kan andas ut för stunden vad gäller politiska överraskningar, man ser istället framför sig successiva förändringar av nuvarande strukturer. Mot bakgrund av detta anses sektorn se alltmer attraktiv ut relativt andra sektorer, inte minst i skenet av att konjunkturen bedöms kunna bli svagare någon gång under 2019.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.