Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 0,9 procent i december, årets resultat ett av de starkaste sedan fondstart

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,9 procent under december. Därmed ökade fonden med knappt 36 procent under året, det tredje bästa årsresultatet i fondens historia.

Månadens bästa bidragsgivare var Sage Therapeutics, Immunomedics och Exelixis medan Adamas Pharmaceuticals, Genmab och Intra-Cellular Therapies återfanns i den negativa vågskålen.

Det amerikanska forskningsbolaget Sage presenterade under perioden mycket lovande fas II-data för sin läkemedelskandidat för behandling av depression. Detta fick till följd att kursen steg kraftigt då investerare kom att bedöma risken i projektet som betydligt lägre. Immunomedics, som är ett bolag som utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av en variant av bröstcancer med hög dödlighet, presenterade också positiva studieresultat vilket fick positiv kurspåverkan.

Sett över året har det amerikanska speciality pharma-bolaget Adamas varit ett av
fondens fem bästa bidragsgivare. Aktiekursen har drivits av godkännandet och lanseringen av bolagets särläkemedel Gocovri för behandling av biverkningar till följd av medicinering mot Parkinsons sjukdom. Under månaden var dock aktiekursen svag på grund av vinsthemtagningar, skriver förvaltaren.

Det danska bioteknikbolaget Genmab såg sin aktiekurs falla på sämre försäljningssiffror för bolagets huvudprodukt samt på ökad oro för mer intensiv konkurrens från nya behandlingsalternativ.

Förvaltaren gör bedömningen att 2018 har stora möjligheter att bli ett gott år. Detta i spåren av hälsovårdssektorns höga innovationskraft och att tillväxten i den globala läkemedelsmarknaden bedöms kunna vara i nivå med sitt historiska genomsnitt. Fonden kommer dock sannolikt reducera nettoexponeringen mot aktier under året jämfört med genomsnittet 2017, detta då stundande valkampanjer till amerikanska kongressen återigen kan sätta hälso- och sjukvårdsfrågorna i fokus och läkemedelspriserna kan hängas ut som en politisk regleringsfråga, skriver förvaltaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)