Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,37 procent under november – allt talar för stigande kurser under vintern

Hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) klättrade med 6,37 procent under november och fonden har nu stigit med 34,6 procent hittills i år. Fonden har slagit index rejält som under samma period stigit med 5 procent.

Månadens bästa bidragsgivare var Nektar Therapeutics, Adamas Pharmaceuticals och Esperion Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var Glaukos, Alexion Pharmaceuticals och Acadia Pharmaceuticals.

Fokus ligger på högkvalitativa bolag med starka forskningsportföljer, skriver förvaltarduon Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Fonden har köpt vid nedgångar.

”Förvaltningen har kännetecknats av en ganska konsekvent köpstrategi när kurserna fallit tillbaka för att därefter trimma ned innehavens storlek på högre kurser. Detta är en strategi
som fungerar bra under gynnsamma betingelser, d.v.s. stigande börser”, skriver duon.

Fondförvaltarna ser positivt på börsen men kommer successivt att reducera sin nettoexponering.

”Vi har nu i princip den volatila hösten bakom oss och allt talar för stigande kurser under vintern. Vi väljer nu att successivt reducera fondens nettoexponering, en ambition vi haft under en tid men tvingats senarelägga till följd av kraftiga kursnedgångar i enskilda bolag och där vi passat på att köpa till låga kurser”, skriver förvaltarna.

Rhenman Healthcare Equity L/S bedömer att även hälsosektorn kan gynnas av en amerikansk skattereform.

”Sektorn bör kunna utvecklas väl, särskilt om skattereformen i USA lyckas passera kongressen och skrivs under av presidenten under senare delen av december. Det skall understrykas att andra sektorer än hälso- och sjukvårdssektorn tjänar mer på skattereformen men att fonden ändå har en viss exponering mot bolag som är tydliga
vinnare på lägre bolagsbeskattning”.

Fondförvaltarna tror också att sannolikheten är hög att det kommer att inkomma ett förnyat intresse för förvärv om skattereformen genomförs.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire