News

Rhenman & Partners får internationellt pris för bästa aktiehedgefond över fem år

25 januari, 2016 - Rhenman & Partners i media, startsida


16/01/25: Första nordiska fond att vinna denna utmärkelse. Fonden steg 245 procent under den aktuella femårsperioden (drygt 28 procent genomsnittlig årsavkastning). Sedan starten i juni 2009 har fonden ökat 323 procent i värde.  Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S har utsetts till bästa globala hedgefond vid prestigefyllda EuroHedge Awards i London. Utnämningen avser kategorin Long Term Performance – Equity […]

Fonden stängde för nya investerare (soft closure) vid årsskiftet

19 november, 2015 - Rhenman & Partners i media, startsida


I enlighet med prospektet för fonden stängde fonden för investeringar från nya investerare vid årsskiftet i och med att fondförmögenheten nådde 500 miljoner euro den sista december. Våra nuvarande fondandelsägare kan även fortsättningsvis både köpa och sälja fondandelar månadsvis efter detta datum. Men den som har sålt samtliga sina fondandelar kan inte längre köpa nya andelar i fonden. När […]