Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Forskningsbolag kan få svårare att resa kapital i sämre tider – Rhenman Healthcare Equity L/S

Det kan bli svårare för forsknings- och utvecklingsbolag att resa kapital om det blir sämre tider. Det skriver förvaltarteamet bakom Rhenman Healthcare Equity L/S i den senaste månadsrapporten för fonden.

Förvaltarna pekar på att kapitalmarknaderna nu oroat sig i ett år för att konjunkturen skall mattas av. Samtidigt har resultaten från bolagen varit starkare än väntat.

”Trots det har de negativa uttolkarna successivt fått allt större utrymme, vilket inte minst har avspeglats i de allt lägre obligationsräntorna. När börserna har legat still eller sjunkit de senaste tolv månaderna, har följden blivit att direktavkastningarna på aktier nu är högre än för obligationer med långa löptider. Så har det varit en längre tid i Europa, men i augusti noterades detta ovanliga fenomen även i USA”, skriver förvaltarteamet.

Rhenman Healthcare Equity L/S-förvaltarna menar att det inom hälsovårdssektorn kommer att bli svårare för forsknings- och utvecklingsbolag att resa kapital om det blir sämre tider.

”Den finansiella risken i dessa bolag stiger eftersom nyemissioner blir svårare att genomföra. De större bolagen med starka kassaflöden blir dock snarare relativt sett mer attraktiva, jämfört såväl med forsknings- och utvecklingsbolag som med konjunkturkänsliga bolag”, skriver förvaltarna och fortsätter.

”I ett scenario med sämre konjunktur blir det därför särskilt viktigt att huvudsakligen
investera i bolag som uppfattas ha en stark finansiell ställning och vars efterfrågan inte påverkas påtagligt av lägre ekonomisk tillväxt. Fonden har trots sina innehav i mindre utvecklingsbolag en stor övervikt i stora och medelstora företag, och bör ha goda förutsättningar att utvecklas väl även i en eventuell lågkonjunktur.”

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk med 3,1 procent i augusti.

På plussidan märktes Horizon Therapeutics och G1 Therapeutics. Sämsta innehav var Nektar Therapeutics och Abiomed.

Vertex är nu fondens största innehav och har således ersatt Eli Lilly. På andra plats kommer Roche och på tredje plats Horizon Therapeutics.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.