Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity: +4,0% i aug, 3 innehav föremål för uppköp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S avancerade 4,0 procent i augusti, sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, medan svenska RC1 steg 3,8 procent. Hittills i år är IC1 EUR därmed upp 3,5 procent, medan IC1 SEK noterar +1,4 procent.
Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som konstaterar att dollarförsvagningen hämmat fondens utveckling.

Med undantag för allmänna infrastrukturtjänster (utilities) och energi noterade alla globala sektorer ökningar. Informationsteknologi och sällanköpsvaror uppvisade dock de i särklass största uppgångarna och sett till regioner var det positiva indexsiffror världen över.
Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades dock, i likhet med föregående månad, svagare än den globala marknaden och delsektorn bioteknik lyfts fram som särskilt svag, trots att den sett till året som helhet är den som gått starkast. Samtliga delsektorer gav positiva bidrag till fondens utveckling och tre av fondens innehav blev föremål för uppköp under perioden.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Horizon Therapeutics och Aimmune Therapeutics medan Biomarin Pharmaceuticals och Adverum Biotechnologies var fondens främsta sänken, framkommer det.
Amerikanska läkemedelsbolaget Horizon Therapeutics, som fokuserar på sällsynta sjukdomar, höjde försäljningsutsikterna för produkten Tepezza i samband med rapporten för andra kvartalet. Bolaget ser nu en marknadspotential på 3 miljarder dollar mot tidigare 1 miljard dollar, vilket fick aktiekursen att reagera mycket positivt, skriver förvaltarna.
Aimmune, ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar nya behandlingar för matallergier, fick ett bud från huvudägaren Nestlé under månaden för resterande aktier vilket motsvarande en premie på 174 procent.
För Biomarin Pharmaceuticals del straffades aktiekursen efter FDA bad bolaget om längre uppföljningsdata för Roctavian i stället för att lämna ett godkännande.
”Lanseringen blir därmed sannolikt försenad med två år, det vill säga till slutet av 2022. Aktiekursen reagerade kraftigt negativt och innehavet i Biomarin blev därmed den sämsta bidragsgivaren under augusti”, meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarna påpekar även att Adverum Biotechnologies bidrog negativt till fondens utveckling, vilket hänförs till bolagets nyemission under augusti som hade en negativ effekt på aktiekursen.

Dollarn har haft det tufft och utvecklats svagt, vilket varit ett tungt sänke för fonden räknat i euro och kronor. Trots detta har fonden återhämtat hela tappet under våren och är nu på plus för året i alla valutor.
”Vi går nu in i en höst med ett amerikanskt val och allt vad det innebär av hög volatilitet, politiska utspel och sektorrotationer. Ett jämnt val är för handen och spänningen kommer att stiga markant inför valdagen”, resonerar förvaltarparet inför hösten.
Samtidigt konstaterar de att marknaden i sin helhet är stark och att sektorn är i gott skick. Vad gäller portföljbolagen menar förvaltarna att de är prissatta för låg tillväxt, något som inte kan anses vara i samklang med demografi och medicinska behov och möjligheter.
”En skördetid torde ligga framför oss med nya produkter, nya indikationer och nya marknader. Vi går en spännande och lovande period till mötes”, avslutar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt