Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +13,0% i nov, ny toppnotering för fonden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S avancerade 13,0 procent i november i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För andelsklassen RC1 (SEK) noterades en uppgång på 10,6 procent.
Det framgår av fondens månadsrapport, där årsavkastningen för 2019 anges till 33,4 procent i euro och 37,7 procent i svenska kronor. I och med november månads uppgång överträffade fonden sin tidigare toppnotering från i augusti 2018.

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark uppger att världsindex under månaden steg med 1,5 procent i svenska kronor, och att spridningen mellan de bästa och sämsta sektorerna i likhet med under oktober var stor.
”Hälso- och sjukvård samt informationsteknologi noterade fortsatt betydande uppgångar, samtidigt som dagligvaror och infrastrukturtjänster sjönk. Även geografiskt var spridningen stor med USA som i särklass bästa marknad, samtidigt som Hongkong visade på en större nedgång”, skriver de.

Fondens bästa avkastningsbidrag i november kom från Esperion Therapeutics och Novocure, medan de sämsta bidragen utgjordes av Aerie Pharmaceuticals och Radius Health. Samtliga av dessa bolag är amerikanska.
Esperion Therapeutics är ett läkemedelsbolag vars läkemedelskandidat bempedoic syra sänker vissa blodfetter, enligt rapporten. Kandidaten väntas få ett godkännande från FDA i slutet av februari 2020, och det generella intresset för bolag som fokuserar på hjärt- och kärlsjukdomar har ökat då framgångar har noterats för flera andra bolag inom området, meddelar förvaltarna. Bolag som nämns i sammanhanget är Amarin, Novartis och Medicines Company. Sammantaget ska detta ha lett till en positiv kursutveckling för Esperion under månaden.
Medicinteknikbolaget Novocures aktie steg som en följd av att bolaget presenterade sitt första kvartal med vinst, men även av att investerare har börjat ta position inför interimsresultat nästa år inom andra cancerindikationer utöver den nu godkända glioblastom (som är en aggressiv hjärntumör), enligt rapporten.

Aerie Pharmaceuticals är inriktat på ögonsjukdomar och har på kort tid lanserat två läkemedel för behandling av intraokulärt tryck, vilket innebär ett förhöjt tryck i ögat. Läkemedlen heter Rhopressa och Rocklatan och möjliggör en individanpassning baserat på patientens ögontryck, förklarar förvaltarduon.
”Trots ett mycket positivt mottagande av läkarkåren har lanseringen gått trögare än väntat på grund av utdragna prisförhandlingar i de olika delstaterna. Således sänkte bolaget försäljningsutsikterna för helåret i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet vilket hade en negativ effekt på aktiekursen i november”, meddelar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Även läkemedelsbolaget Radius Health utvecklades negativt på börsen i november och förvaltarna nämner två skäl till detta. Dels skedde en försening av bolagets nya plåster-formulering för läkemedlet Tymlos, som behandlar osteoporos (benskörhet). I tillägg till det har bolagets patientrekrytering till fas 3-studien som krävs för ett godkännande av formuleringen gått långsammare än väntat, och lanseringen har därför senarelagts till 2023, enligt förvaltarna.

Vid en framåtblick konstaterar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att det amerikanska valåret närmar sig och att valår tenderar att vara bra börsår, men där uppgångarna ofta låter vänta på sig till efter själva valet. Förvaltarna menar att det är troligt att det blir så även denna gång, samtidigt som de ser möjligheter till medvind även före valet på såväl USA-börserna som på världens finansmarknader i stort. Det senare scenariot uppges förutsätta att ett handelsavtal mellan USA och Kina kommer till stånd i närtid samt att Joe Biden vinner kampen om att bli Demokraternas presidentkandidat.
”Om Elizabeth Warren vinner skulle det däremot kunna ställa till stor oreda, eftersom vissa av hennes förslag kan betraktas som att de ligger nära extremvänstern. Ett sådant scenario är dock osannolikt. En lågkonjunktur är inte heller särskilt trolig, men går definitivt inte att utesluta”, fortsätter de.
Sammantaget förväntar sig förvaltarduon ett volatilt år, men med hyggliga förutsättningar för en avkastning i linje med fondens avkastningskrav (fonden har som mål att över tid uppnå en genomsnittlig årlig nettoavkastning på minst 12 procent).
Rhenman Healthcare Equity L/S hade vid utgången av november 714 miljoner euro i förvaltat kapital och en valutaexponering med klar tyngdpunkt mot USA och dollarn.

Antal innehav uppgick till 112 och de fem största var Vertex Pharmaceuticals, Esperion Therapeutics, Roche, Horizon Therapeutics samt Novocure.

Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt