Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -14,8% i mars, läkemedel stått emot

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Om det negativa nyhetsflödet och börsnedgångarna i februari upplevdes som kraftiga, blev utvecklingen i mars ännu värre. Efter att ökningen av smittspridningen covid-19 hade dämpats i länder som Kina och Sydkorea, var det dags för Europa.
Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport för aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S avseende mars.
Fonden tappade 14,8 procent i mars i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För andelsklassen RC1 (SEK) noterades ett tapp om 12,9 procent. Avkastningen hittills i år uppgår därmed till -20,9 procent i euro och -18,3 procent i svenska kronor.

Resultatet av omvärldens försök att få stopp på virusets spridning är den kraftigaste inbromsningen av ekonomisk aktivitet som någonsin uppmätts, konstaterar förvaltarna.
”Investerarna var helt oförberedda på denna ’svarta svan’. Så sent som i början av februari var exponeringarna gentemot risktillgångar som till exempel aktier de högsta på åtskilliga år. De kraftiga nedgångarna, först i februari och sedan i mars, avspeglar en allmän neddragning av riskaptit inom tillgångsslag som aktier, företagsobligationer och råvaror”, skriver de.
Sett till sektorer klarade sig hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror sig relativt sett mindre dåligt, medan energibolag och banker hade de största nedgångarna.
”Läkemedelsbolagen var den delsektor som klarade sig bäst, vilket förklaras av deras stabila intjäningsförmåga även under perioder med sämre ekonomisk tillväxt och att de flesta läkemedel används nästan oavsett vad som händer inom akutsjukvården”, skriver förvaltarduon.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Faron Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals medan Esperion Therapeutics och Amarin var månadens sänken.
Finska Faron Pharmaceuticals aktiekurs fick stöd av hypotesen att forskningsbolagets produkt Traumakine även skulle kunna lindra den inflammatoriska process man har sett i lungorna hos patienter med covid-19, och som kan leda till permanenta skador på lungvävnaden. Bolaget deltar nu i en omfattande global studie för behandling av svår lunginflammation där även covid-19-patienter ingår.
”En annan positiv bidragsgivare var Vertex Pharmaceuticals, ett amerikanskt forskningsbolag som är marknadsledare inom behandling av cystisk fibros (CF). CF är en ärftlig, mycket sällsynt sjukdom som påverkar kroppens slemhinnor. Den tydligaste kliniska manifestationen är en nedsatt lungfunktion och därmed sämre andningskapacitet”, skildrar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Amerikanska läkemedelsbolaget Esperion Therapeutics drabbades negativt av coronaviruset då det lett till färre patientbesök vilket i sin tur påverkade lanseringsprocessen av produkten Nexletol, en tablett som sänker vissa blodfetter.
Även amerikanska forskningsbolaget Amarin, som har utvecklat och marknadsför läkemedlet Vascepa, placerade sig i den negativa vågskålen under mars. Amarin har stämt flera bolag som har utvecklat generiska formuleringar av Vascepa för patentintrång, förklarar förvaltarna.
”Trots att flera patentexperter har bedömt att patentskyddet för Vascepa är starkt, dömde tingsrätten i Nevada till generikabolagens fördel, vilket fick aktiekursen att rasa den sista handelsdagen i månaden”, framkommer det.

Hur ekonom kommer att påverkas på lång sikt av pandemin menar förvaltarna vara omöjligt att veta.
”Vårt huvudscenario är att de vidtagna folkhälsoåtgärderna, huvudsakligen social distansering, tillsammans med sommarens värme och luftfuktighet kommer att ge ett betydligt lugnare förlopp, och att bördan på sjukhus i norra hemisfären kommer att kulminera under maj månad”, resonerar förvaltarduon.
Samtidigt lyfter de att det sannolikt med början i maj månad även börjar komma preliminära resultat av de första läkemedelsprövningarna, och att det kommer att finnas åtminstone ett läkemedel som minskar dödligheten i covid-19, sannolikt flera.
”Även om det inte kommer några resultat av vaccinprövningar i närtid, tror vi att det finns möjligheter för att vacciner kan komma att introduceras under den kommande 9-18-månadersperioden. Många experter är dock tydligt skeptiska, och menar att varken effekten eller säkerheten för ett sådant vaccin kan dokumenteras tillfredställande på så kort tid. Motargumentet är att ett vaccin antagligen kommer att introduceras i etapper, där högriskgrupper vaccineras först. De får på så vis vara en del av de kliniska studierna”, resonerar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Förvaltarna tror att världen kommer att påbörja en normaliseringsprocess under sommaren med början i juni och hjulen bör börja snurra allt snabbare i juli och augusti.
”Vi kommer dock att gå in i hösten med stor oro bland befolkningarna, och många samhällsåtgärder som nu vidtagits kan behöva vara kvar eller återinföras. För att öka chanserna att snabbt identifiera en ny våg av smitta, kommer omfattande testning av den globala befolkningen vara nödvändig”, skriver förvaltarna.
Fonden kommer att behöva göra avvägningar framöver som förvaltarna menar inte alltid kommer vara lätta. Virusutbrottet kommer leda till att kliniska prövningar kommer att bli markant försenade, vilket ofta drabbar små forskningsbolag.
”Å ena sidan finns de stora bolagen som är mer eller mindre operativt intakta kortsiktigt, men vars kurser inte heller har påverkats i särskilt hög grad. Å andra sidan finns de kraftiga ’coronarabatterna’ som har uppstått på mindre bolag”, skriver de.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt