Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -4,2% i jan, virusoro tyngde portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S backade 4,2 procent i januari i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För andelsklassen RC1 (SEK) noterades ett tapp om 2,7 procent.
Bristen på nyheter om uppköp och sammanslagningar, samt den ökade oron för vilka effekter det nya viruset i Kina kommer att ha på världsekonomin fick aktiekurserna att vända ned mot slutet av januari och biotekniksektorn slutade ned 4,4 procent, framgår det av fondens månadsrapport

”De första två veckorna i januari präglades av betydande inflöden till aktiemarknaderna eftersom investerarna hade förhoppningar om att den ekonomiska utvecklingen och därmed företagens vinsttillväxt skall förbättras 2020”, skriver förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.
Däremot påpekar de att i mitten av månaden så dök ett oväntat problem upp – rapporter från Kina om ett virusutbrott i Hubeiprovinsen.
”Att en av världens största ekonomier därmed försattes i beredskapsläge med oundvikliga negativa effekter för den, åtminstone kortsiktiga, tillväxten ledde till en kraftigt minskad riskvillighet hos investerarna”, skriver förvaltarduon.
Trots virusoron så steg världsindex 1,8 procent mätt i svenska kronor under januari, tack vare de stora uppgångarna i tillväxtaktier och en sammanfallande dollarförstärkning.

Fondens bästa avkastningsbidrag i januari kom från Acceleron Pharma och Dermira, medan de sämsta bidragen utgjordes av Intra-Cellular Therapies och Mirati Therapeutics.m Samtliga av dessa bolag är amerikanska.
Acceleron Pharma, ett bioteknikbolag vars forskning är inriktad på en proteinfamilj som kallas TGF-beta, presenterade positiva resultat från en fas II-studie med en annan av sina läkemedelskandidater under månaden.
”Sotatercept ges som tillägg till standardbehandling av patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH), dvs högt blodtryck i lungornas artärer. Studien visade på kliniskt relevanta och statistiskt säkerställda förbättringar jämfört med enbart standardbehandling. Produkten har en betydande marknadspotential vilket reflekterades i aktiekursutvecklingen på drygt 70 procent i januari”, framkommer det.
Bioteknikbolaget Demira, som fokuserar på hudsjukdomar, var en av fondens bästa bidragsgivare även i december förra året, tack var att FDA då beviljade lebrikizumab i ett så kallat påskyndat godkännandeförfarande.
Under januari så lade även Eli Lilly ett bud på Dermira till ett värde av 1,1 miljarder dollar, vilket fick aktiekursen att öka ytterligare. Förvaltarna påpekar dock att premien var begränsad eftersom aktien redan hade tredubblats på tre månader.

Intra-Cellular Therapies, som utvecklar innovativa läkemedel inom centrala nervsystemet, utvecklades extrem starkt under december efter beskedet att FDA godkänner bolagets produkt lumateperone tidigare än väntat samt med en fördelaktig förskrivningsinformation för läkemedlet.
”Den mycket positiva aktiekursutvecklingen ledde till vinsthemtagningar samt en betydande ökning i blankningspositioner i aktien, vilket fick aktiekursen att kraftigt vända tillbaka i januari”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Även bioteknikbolaget Mirati Therapeutics, som utvecklar riktade terapier inom cancer, utvecklades svagt under månaden. Förvaltarna förklarar att bolagets forskning om mutationer i genen KRAS skapade stort intresse under hösten, där Mirati och Amgen leder utvecklingen med sina respektive projekt.
De lyfter även att tidiga studier har visat på eventuella synergistiska effekter vid kombinationsbehandling med KRAS hämmare och en PD-(L)1-hämmare, vilket ledde till spekulationer om ett möjligt uppköp av Mirati.
”Besvikelsen blev därför stor när Merck i början på året istället ingick ett samarbete med japanska läkemedelsbolagen Taiho och Otsuka för att bland annat utveckla en KRAS-hämmare”, framkommer det.
Vad gäller framtiden menar de att det är påtagligt att det finns en hög riskvillighet i aktiemarknaden i bakgrunden. En marknad som de anser är beredd att ge stora värdeökningar baserat på goda bolagsnyheter och på makronyheter som ger stöd för att tillväxten endast störs temporärt av virusepidemin.
”Vi väljer dock en något försiktigare strategi i fonden i inledningen av detta år, jämfört med 2019. Vår optimistiska syn på den underliggande tillväxten för sektorn är obruten, men som vi tidigare nämnt kommer värdetillväxten sannolikt att ligga på andra halvåret när såväl amerikanska valet som viruset är något lättare att bedöma”, avslutar förvaltarduon.

Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt