Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +5,1% i dec, innehav får FDA-godkännande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) December var en stark månad för Rhenman Healthcare Equity L/S, en global hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn. Rhenman Healthcare Equity L/S rapporterar uppgång med 5,1 procent för fondens huvudklass IC1 (EUR) och 4,7 procent för den svenska andelsklassen RC1 (SEK). Därmed slutade 2019 som helår med en uppgång på 44,13 procent i andelsklass RC1 (SEK). Världsindex under december steg 0,9 procent i SEK.
Det skriver förvaltarparet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar för fonden avseende december månad. Bakgrunden till det starka börsåret menar fondförvaltarna i stora drag är att orosmoln så som handelskrig och brexit har skingrats.

För fonden specifikt nämner förvaltarna uppköp och bud på flera av innehaven, samt positiva studieresultat på flera håll. Månadens bästa bidragsgivare var Intra-Cellular Therapies och Dermira. Intra-Cellular Therapies och Dermira är båda amerikanska läkemedelsbolag, med fokus på läkemedel för psykiska sjukdomar för Intra-Cellular Therapies del, till exempel schizofreni för vilket bolaget nyligen fick FDA-godkännande. Dermira fokuserar i stället på hudsjukdomar, där nyheten som drev på kursen var ett beslut om förkortad granskningstid för bolagets läkemedelskandidat mot atopisk dermatit, rapporterar förvaltarna.

På nedsidan utmärker sig istället Novocure och Abiomed, skriver fondförvaltarna. Novocure, ett amerikanskt medicintekniskt bolag som har utvecklat en ny teknologi för cancerbehandling, var fondens bästa bidragsgivare under 2019, men backade alltså under december. Abiomed däremot levererade både en svag månad såväl som ett svagt år överlag. Abiomed är ett medicinteknikbolag som har utvecklat en minimal-invasiv hjärtpump, vilken används för att förbättra blodcirkulationen när patientens hjärtfunktion av olika anledningar är nedsatt.
”Under 2019 mötte bolaget dock visst motstånd hos läkarkåren som ledde till en avtagande försäljningsökning. Motståndet kan till stor del förklaras av bristande utbildningsinsatser från bolagets sida”, skriver fondförvaltarna angående Abiomeds kursfall.

Trots stora uppgångar under 2019 menar förvaltarna att sektorn fortsatt är attraktivt värderad:
”Läkemedels- och bioteknikbranschen har kommit upp på en ny, något högre produktivitetsnivå när det gäller framtagandet av nya produkter”, skriver förvaltarna.
För 2020 spår Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att framför allt det amerikanska presidentvalet kan spela en avgörande roll:
”Vi är något avvaktande i vår bedömning av 2020 på grund av flera saker. Det är valår i USA, vi har en mycket stark period bakom oss, det finns en tilltagande geopolitisk oro och det makropolitiska läget är allmänt svårbedömt med sjunkande tillväxt i flera stora ekonomier. Vår sektor behöver därför konsolidera de stigande kurser som inträffade under året som gick, och få en bekräftelse att Trump ställs mot Biden efter demokraternas konvent i sommar”, skriver de.
Fondens fem största aktieinnehav vid utgången av december Esperion Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Roche Holding, Novocure och Horizon Therapeutics.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt