Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -5,5% i sep, amerikansk riksrättsprocess slår mot sentiment

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk med 5,5 procent i september sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, samt med 6,3 procent vad gäller RC1 SEK, som är andelsklassen i svenska kronor. Utvecklingen innebär därmed uppgångar om 10,9 respektive 16,7 procent hittills i år.

Fonden uppges i en månadsrapport ha påverkats negativt av att Demokraterna i USA under månaden aviserade en riksrättsprocess mot president Donald Trump, mot bakgrund av dennes påstådda påtryckningar på Ukrainas president för att komma åt Demokraternas presidentkandidat Joe Biden.
”Den ökade politiska osäkerheten i USA skapade ett negativt sentiment i hälso- och sjukvårdssektorn under september. Svagare makrodata adderade till denna minskade riskvilja. Detta drabbade framförallt våra små och medelstora bolag, både inom bioteknik och medicinsk teknik”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.
Förvaltarna utvecklar resonemanget med att den uppkomna situationen kan komma att slå även mot Joe Biden, och att Demokraternas konkurrerande presidentkandidat Elizabeth Warren har ryckt fram i opinionsundersökningarna. Den senare upplevs som näringslivsfientlig enligt förvaltarna, som bedömer att hennes framgångar bidrog till månadens svaga utveckling inom fondens investeringssfär.

Den del av sektorn som stod emot bäst var läkemedelsbolag, och särskilt de med relativt låga värderingar, lägger förvaltarna till. I sammanhanget lyfts schweiziska Roche fram, som är ett av fondens största innehav och som blev den aktie med bäst portföljpåverkan i september. Aktien såg ett uppsving i samband med att bolaget presenterade resultat för det immunonkologiska läkemedlet Tecentriq på cancerkonferensen ESMO; resultat som enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark var mycket lovande.
Ett annat innehav som levererade på börsen i september var det amerikanska bioteknikbolaget Seattle Genetics, inriktat på antikroppsbaserade cancerterapier. Även i detta fall stod ESMO-konferensen i centrum.
”Bolaget presenterade under ESMO mycket positiva fas 1-data för enfortumab vedotin (EV-103) inom urinblåscancer. Svarsfrekvensen överstiger tydligt det som existerande behandlingar uppnår, vilket kan innebära en större marknadspotential än vad man tidigare har räknat med för produkten. Aktien steg kraftigt till följd av den positiva nyheten”, skriver förvaltarduon.

Sämst portföljbidrag i september kom från Novocure och G1 Therapeutics. Det förstnämnda bolaget har utvecklat en teknologi för cancerbehandling som bygger på att elektriska fält stör celldelningen och hämmar tumörtillväxt, enligt rapporten. Förvaltarna pekar på att investerare börjar få upp ögonen för bolagets potential att bredda teknologins användningsområden, då flera studier pågår inom andra cancerindikationer utöver de tre som bolaget i dagsläget har fått godkända för behandling. Novocure har stigit kraftigt på börsen i år (128 procent per den 30 september), och uppges trots månadens nedgång (drygt 18 procent) vara fondens bästa bidragsgivare hittills under 2019.
Bioteknikbolaget G1 Therapeutics tappade enligt förvaltarna ordentligt till följd av vinsthemtagningar i slutet av månaden, efter en mycket stark kursutveckling i augusti samt under de första veckorna i september. Det bland bolagets utvecklingsprojekt som har kommit längst heter trilaciclib och ämnar adressera biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer, framgår av rapporten. Förvaltarna meddelar att det i kliniska studier har bevisats att trilaciclib bevarar benmärgens funktion, vilket potentiellt kan leda till förbättrad effekt av cellgiftsbehandling samt till ökad överlevnad.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att konjunkturosäkerhet, turerna kring det kommande amerikanska presidentvalet och riksrättsprocessen har dämpat riskhumöret, något som särskilt har påverkat fondens mindre och medelstora bolag. Samtidigt uppges aktier i sektorns servicebolag såsom sjukförsäkringsbolag inte längre ha samma stabila och defensiva karaktär, mot bakgrund av att dessa riskerar att få förändrade affärsförutsättningar efter nästa års val i USA. I sammanhanget nämns att Elizabeth Warren under året har gett sitt stöd till Vermont-senatorn Bernie Sanders förslag om ”single payer”, vilket innebär allmän sjukförsäkring för samtliga medborgare.
Händelseutvecklingen på sistone till trots bedömer förvaltarteamet att framtidsutsikterna vad gäller sektorns spelregler inte har ändrats.
”Oron kan hålla i sig ytterligare en tid. Risken för stora amerikanska sjukvårds- och läkemedelsreformer som på allvar försämrar lönsamheten för våra bolag har dock knappast ökat av den sista tidens händelseutveckling. Snarare har den fungerat som en påminnelse om att valet 2020 blir passionerat, fullt av utspel och inte minst svårt att prognostisera. /…/ Sektorns lönsamhet och goda framtidsförutsättningar bör kunna bestå”, skriver de.
Rhenman Healthcare Equity L/S innehöll vid månadsskiftet 116 positioner. Sett till valuta är amerikanska dollar dominerande med 77 procent, före euro och schweizerfranc som bägge svarar för 7 procent. De fem största innehaven vid september månads utgång var Roche Holding, Vertex Pharmaceuticals, Horizon Therapeutics, Novocure samt Alexion Pharmaceuticals.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt