Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 11,3 procent i oktober, breda nedgångar för bioteknik och medicinsk teknik

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 11,3 procent under oktober, vilket innebär att fonden stigit med 12,3 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Månaden präglades av kraftiga nedställ för aktier inom bioteknik och medicinsk teknik medan lågbetaaktier inom läkemedel och services klarade sig bättre. Trots en generellt god rapportperiod kännetecknades månaden av minskad riskaptit, primärt på grund av oro för räntehöjningar och sämre tillväxtutsikter.

Ett utspel från den amerikanska administrationen om lägre priser på läkemedel som ges till pensionärer på läkarpraktiker, det som kallas Medicare B, togs emot med fattning, enligt förvaltaren Henrik Rhenman som dock understryker att mottagandet i sin helhet var mer negativt än positivt, eftersom priserna på vissa enskilda produkter skulle kunna gå ner
relativt mycket om förslaget realiseras.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Cigna och Novartis medan sämsta bidragsgivare var Novocure och Alexion.

Cignas aktiekurs gynnades av att man fått ett tidigare annonserat bud på Express Scripts godkänt av det amerikanska justitiedepartementet. Därtill har flera amerikanska
delstater nu gett klartecken till affären. Innehavet i Novartis steg i spåren av en stark delårsrapport som även innefattade höjda helårsutsikter samt positiva kliniska data från flera av bolagets utvecklingsprojekt.

Novocure-aktien sjönk i spåren av att delårsrapporten inte nådde upp till marknadens förväntningar. Kursen i Alexion pressades av oro för potentiell ny konkurrens från Roche/Chugai samt Regeneron.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.