Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 2,4 procent i juli, Merck, Hansa Medical och Medtronic sänken

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk med 2,36 procent i juli och har därmed stigit med 18,92 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Månaden har präglats av bolagsrapporter för det andra kvartalet men även av en fortsatt försvagning av den amerikanska dollarn, skriver förvaltaren Henrik Rhenman.

Vad gäller fondens utveckling under månaden kom de bästa bidragen från innehaven i Neuroderm, Dynavax och Alexion. De sämsta bidragsgivarna var Merck, Hansa Medical och Medtronic.

Neuroderm steg i kölvattnet av ett uppköp från Mitsubishi Tanabe Pharma. Biotechbolaget Dynavax gynnades av ett FDA-godkännande medan Alexion kom med en överraskande stark kvartalsrapport.

Tyska Mercks aktie fortsatte tyngas av att bolagets IT-materialsegment gått in i en hårdare konkurrenssituation samtidigt som man drabbas särskilt hårt av den försvagade dollarn. Svenska Hansa Medical tyngdes av vinsthemtagningar. Medtronic drabbades ett bolagsspecifikt IT-haveri i juni, vilket under juli innebar att man meddelade att den kommande rapporten för andra kvartalet kan komma att bli svagare än förväntat, skriver Rhenman.

Förvaltaren är optimistisk gällande fondens förutsättningar att kunna leverera stark avkastning under den resterande delen av året, trots att den avkastat betydligt bättre än index sedan årets början.

”Trots den anmärkningsvärt starka utvecklingen tror vi på en fortsatt god utveckling för resten av året. Kongressen har lagt ner diskussionen om läkemedelspriser, en nedläggning av Obamacare är numera politiskt omöjlig, tillväxtmarknadernas efterfrågan stiger ånyo och flera lyckade lanseringar bidrar till en stabil tillväxt. En P/E-expansion bör kunna äga rum”, avslutar Rhenman månadskommentaren.

https://rhepa.se/wp-content/uploads/2017/08/Monthly-Report-Rhenman-Healthcare-Equity-LS-201707-SWE.pdf

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)