Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: bästa hedgefonden 5 år – FT

Bland de mindre kända hedgefondaktörerna i Europa går det att hitta exempel på fonder som har en avkastning som talar för sig själv.
Financial Times har undersökt den europeiska hedgefondindustrin med hjälp av dataleverantören Preqin och funnit att den bäst avkastande fonden de senaste fem åren är svenska Rhenman Healthcare Equity L/S.
Bäst årligen avkastande Europabaserade hedgefonder de senaste fem åren. Gäller fonder med fondförmögenhet om 100 miljoner dollar eller mer. (Källa: Preqin/Financial Times)
Rhenman & Partners medgrundare Carl Grevelius kommenterar i Financial Times artikeln: ”Hälsovårdssektorn ser attraktiv ut värderingsmässigt och fundamenta är starka, med rimliga förväntningar avseende vinsttillväxt kombinerat med relativt låga operationella risker. Vi har även höga förväntningar på ett positivt nyhetsflöde gällande kliniska studier under andra halvåret 2018 och 2019.”
Vid slutet av mars 2018 hade europeiska hedgefonder totalt 587 miljarder euro under förvaltning och 2017 växte denna fondförmögenhet med 10 procent, efter ett dystert 2016 då utflöden slog mot branschen. Preqin har tagit fram ett jämförelseindex för europeiska hedgefonder baserat på årlig avkastning tre samt fem år bakåt, där endast fonder med förvaltat kapital överstigande 100 miljoner dollar har inkluderats. Det är först vid denna summa som en hedgefond enligt Preqin kan betraktas som tillräckligt ”pålitlig” (viable) för att ingå, skriver Financial Times. Det treåriga indexet visade på en årlig avkastning om 4,98 procent medan det femåriga visade 6,3 procent.
Den som valt rätt hedgefond de senaste åren har dock som framgår i tabellen ovan sett sina sparpengar öka betydligt mer än så. Mediannettoavkastning på årsbasis för de två topplistorna (tio i topp för senaste tre samt fem år) är 14,22 respektive 15,68 procent.
Bäst de senaste tre åren är fonden Specialised Russian Growth Fund från fondförvaltaren Spring, som avkastat 21,98 procent årligen.
Gällande femårsvinnaren Rhenman Healthcare Equity L/S skriver Financial Times att Rhenman & Partners pekar på sina band med Karolinska Institutet som en del i framgången. Det medicinska forskningsuniversitetet har producerat åtskilliga nobelprisvinnare, konstaterar Financial Times.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt

Fond 5 årig nettoavk. på årsb. (%)
Rhenman Healtcare Equity L/S 27,12
The Children’s Inv. Master Fund 19,44
Astra Structured Credit Inv. Fund 18,52
Taiga Fund – Class A – NOK 16,50
Trias L/S Fund – EUR Class 15,91
Pharo Gaia Fund – Ser 1 Class A 15,44
Pharo Trading Fund – Ser 1 Cl. A 13,84
Bestinver Hedge Value Fund 13,68
Alegra ABS I (Euro) Fund 13,66
SR Global Fund – Frontier Portf. 13,43