Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: Goda framtidsutsikter, men räkna med volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börsklimatet dämpades rejält i maj, då nya tullåtgärder och ett upptrappat tonläge mellan USA och Kina skapade konjunkturoro. Sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S tappade 0,9 procent i basvalutan euro och klarade sig därmed bättre än det breda hälsovårdsindexet MSCI HC som sjönk med 1,9 procent i euro.
Det meddelar fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsuppdatering för maj 2019. Fondens svenska andelsklass RC1 tappade 1,1 procent under månaden och har stigit med 12,6 procent sedan årsskiftet.
Det försämrade marknadsläget i maj har dock inte fått förvaltarna att misströsta.
”Vi är alltmer positiva till marknadsutsikterna. Börserna har fallit som ett resultat av sämre konjunkturutsikter och oro för handelskrig. Vi ser vår sektor som hyggligt isolerad från detta, och vi ser också tecken på att de större bolagen inom hälso- och sjukvårdssektorn klarar börsoron bra”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarduon konstaterar vidare att bioteknik tappade mark i maj, men meddelar att de är övertygade om att en god utveckling väntar de bioteknikbolag som fortsätter att visa forskningsframsteg och gör kommersiella genombrott.
Bland positiva avkastningsbidrag i maj nämns Novocure och Iovance Biotherapeutics, medan Alexion Pharmaceuticals och Ambu märks bland negativa bidragsgivare.
Medicinteknikbolaget Novocure fick under månaden ett godkännande för att behandla den aggressiva lungcancerformen mesotelion, skriver förvaltarna, som meddelar att Novocure sedan tidigare har fått godkännande för behandling av glioblastom.
”Flera studier pågår inom andra cancerindikationer och investerare börjar på allvar få upp ögonen för bolagets potential att bredda användningsområdet ytterligare”, skriver förvaltarna.
Bioteknikbolaget Iovance uppges ha presenterat interimsdata för studier inom melanom och livmoderhalscancer som överraskade marknaden positivt, vilket ledde till en kraftig uppgång för aktien i maj.
För bioteknikbolaget Alexion var det förnyad oro kring konkurrens från biosimilarer och nya behandlingsmetoder samt kommande patentutgångar för huvudprodukten Soliris som fick aktien på fall, enligt förvaltarna.
Det danska medicinteknikbolaget Ambu tappade på börsen då ett vd-byte skapade oro för att bolaget kommer att behöva justera ned sina högt ställda framtidsutsikter, enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Ambu har varit pionjärer inom engångsendoskopi, något som har fått en allt större acceptans i takt med en ökad medvetenhet om steriliseringsproblematiken vid återanvändning av endoskop, skriver förvaltarna. Denna ökade acceptans har lett till att marknadsledande aktörer inom traditionella endoskop har blivit mer intresserade av engångsområdet, då de vill försvara sina marknadspositioner, förklarar förvaltarna.
Vad gäller oron för omfattande förändringar i den amerikanska hälsovårdssektorn meddelar förvaltarna att denna har dämpats betydligt sedan Joe Biden ökat avståndet till Bernie Sanders i opinionsundersökningarna inför valet av en demokratisk presidentvalskandidat.
”Vi tolkar det som att demokraterna kommer att få svårt att gå till val på en kraftig omstöpning av den amerikanska
sjukvården. Vi ser detta som en bidragande faktor till goda framtidsutsikter på såväl kort som medellång sikt”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som menar att det i kombination med låga värderingar därför finns särskilt goda förutsättningar för fonden att utvecklas positivt framöver.
De lägger dock till att volatiliteten kan förbli hög till följd av att marknaden förväntar sig en recession, men pekar samtidigt på att efterfrågan i hälsovårdssektorn har ett relativt lågt konjunkturberoende. Därför bedömer Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att sektorn bör kunna klara sig bättre på börsen än de flesta andra branscher, i det fall pessimismen tar vid ordentligt.
Fonden hade vid utgången av maj en lång exponering om 162 procent, en kort exponering om 23 procent, en bruttoexponering om 184 procent samt en nettoexponering om 139 procent. De fem största innehaven var Vertex Pharmaceutics, Roche Holding, Abiomed, Alexion Pharmaceutics samt United Health Group.

Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt