Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 5,09 procent i september – tyngdes av Biogen och Apellis Pharmaceuticals

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 5,09 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,34 procent. Det framgår av en månadsrapport.

”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något sämre än den bredare marknaden under månaden. Samtliga delsektorer bidrog negativt till fondens avkastning. Viktiga kliniska data samt budrykten bidrog till att delsektorn bioteknik utvecklades väl under första delen av månaden, men en minskad riskaptit på marknaden generellt fick även denna sektor att sluta perioden på minus”, skriver förvaltaren.

De främsta bidragsgivarna för fonden under september var Acceleron Pharma och Astra Zeneca.

Amerikanska bioteknikbolaget Acceleron Pharma blev föremål för uppköpsrykten under månaden vilket fick aktiekursen av stiga. I slutet av september bekräftades ryktena när Merck presenterade ett bud till ett värde motsvarande 11,5 miljarder dollar.

Astra Zeneca presenterade resultat från kliniska studier under september som stärkte både konkurrenskraften och breddar marknadspotentialen för två av sina cancerläkemedel. Bolaget var vid månadsskiftet ett av fondens fem största innehav.

I den negativa vågskålen fanns Biogen och Apellis Pharmaceuticals.

”Biogen är ett amerikanskt bioteknikbolag. Sedan den initiala positiva reaktionen som följde det kontroversiella beslutet av FDA att godkänna Aduhelm för behandling av Alzheimer i juni tidigare i år, har aktiekursen fallit tillbaka. Både förskrivande läkare och betalare ställer sig tveksamma till behandlingen eftersom tydliga kliniska data saknas”, skriver förvaltaren.

Gällande det amerikanska bioteknikbolaget Apellis skriver förvaltaren att bolaget presenterade resultat från två omfattande fas III-studier. DERBY och OAKS. Resultaten för OAKS var positiva men resultaten från DERBY missade sin endpoint. Detta fick aktiekursen att falla kraftigt eftersom detta kan leda till att bolaget behöver göra ytterligare en studie innan de kan ansöka om ett godkännande.

Även om det finns flera orosmoln i sikte bland annat i form av stigande oljepriser, oro kring en stigande inflation samt en ökad oro kring den kinesiska bostadsmarknaden menar förvaltaren att frågorna marknaden nu ställer sig är hanterbara och man ser ljust på framtiden inom hälso- och sjukvårdssektorn.

”Vi är övertygade om att vår sektor, hälso- och sjukvårdssektorn, präglas av fortsatt hög innovationstakt och stora mänskliga behov av bättre behandlingar. Den har ljusa framtidsutsikter och innehåller många intressanta investeringsmöjligheter. Vi ser framtiden an, även om det är trist med höstmörker och rekyler på aktiemarknaden”, avslutar förvaltaren.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % september, 2021
Fond MM, förändring i procent -5,09
Fond i år, förändring i procent 7,34

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.