Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,77 procent i augusti – Guardant Health bland största bidragsgivare

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 1,77 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades i linje med marknaden generellt under månaden. Samtliga delsektorer bidrog positivt till fondens avkastning utom service som gav ett negativt bidrag. Samtidigt som den vanliga vården sakta återgår till normala nivåer har den ökade smittspridningen av deltavarianten bidragit till högre kostnader för covid-relaterad vård”, skriver förvaltaren.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning var under augusti Dynavax Technologies och Guardant Health.

Amerikanska Guardant Health utvecklar blodbaserade tester för tidig upptäckt, diagnostisering och val av behandlingsalternativ inom cancerområdet.

”Med sin plattform LUNAR-2 hoppas Guardant att i framtiden kunna förenkla diagnosticeringen av cancer genom ett blodprov. Rekryteringen till ECLIPSE, som är en studie av tidig diagnostisering av kolorektalcancer, väntas vara färdig under 2021. I takt med att bolaget lanserat nya tester samt att utfallet av ECLIPSE närmar sig har aktien utvecklats starkt under augusti”, skriver förvaltaren.

Bland månadens sämsta bidragsgivare fanns Jazz Pharmaceuticals och Essa Pharma.

Gällande Jazz Pharmaceuticals menar förvaltaren att en minskad försäljning av narkolepsiläkemedlet Xyrem kan leda till tidigare inträde av generika på grund av de överenskommelser som Jazz tecknat med ett antal generikabolag. Detta skapade en oro på marknaden vilket ledde till att aktien utvecklades svagt under augusti. Förvaltaren menar dock att fördelarna med en lägre försäljning av Xyrem överväger nackdelarna då anledningen till den minskade försäljningen är skiftet till nya läkemedlet Xywav.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent 1,77
Fond i år, förändring i procent 13,10

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.