Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,68 procent i oktober – ser positivt på hälsovårdssektorn framåt

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,68 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,28 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Rhenman.

”Oktober bjöd på starka kvartalsrapporter och ett bättre än befarat utfall av budgetförhandlingarna i USA. Trots en viss motvind i form av höga energipriser, flaskhalsar i produktionen och ett ihållande inflationstryck föreföll investerarna ta fasta på en fortsatt god efterfrågan i den globala ekonomin. Efter en tveksam inledning på hösten, när många börser noterade sina första nedgångar under 2021, förbättrades humöret i oktober”, skriver förvaltaren.

Förvaltaren skriver vidare att hälso- och sjukvården utvecklades sämre än den bredare marknaden under oktober men att alla delsektorer bidrog positivt till fondens utveckling.

Bästa bidragsgivare var UnitedHealth Group, som släppte en stark kvartalsrapport och gav stark vägledning för helåret. Förvaltaren nämner bolagets teknologi- och tjänstesegment Optum, som visade på en stark vinsttillväxt.

”UnitedHealth har i Optum inte bara en viktig konkurrensfördel utan också en tillgång som tillsammans med försäkringssegmentets skala och diversifiering ger bolaget en unik plats i det amerikanska hälsosystemets värdekedja”, skriver förvaltaren.

En annan positiv bidragsgivare var Anthem. Anledningen bakom Anthems lyft var även det en stark kvartalsrapport där affärsområdena kring statligt försäkrade medlemmar och läkemedelsförmånssegmentet visade styrka.

”Anthem är det enda publika bolag som är godkänd licenstagare av Blue Cross Blue Shield Association och har därigenom exklusiv tillgång till det kanske enskilt starkaste varumärket inom amerikansk sjukvårdsförsäkring”, förklarar förvaltaren vidare.

Mest negativ utveckling stod Revance Therapeutics och Alnylam Pharmaceuticals för. I Revance Therapeutics fall var det ett avslag från FDA för deras behandling av glabella linjer (bekymmersrynkor) som låg bakom kurstappet. För Alnylam Pharmaceuticals del var det ett vd-byte som låg bakom fallet, enligt förvaltaren.

”Om vi lyfter blicken ser vi att vi nu har kommit fram till en intressant tidpunkt för fonden. Pandemin begränsade hälso- och sjukvårdssektorn ur många synvinklar så att ordinarie vård många gånger fick ställas in. Det ledde till att patienter inte kunde träffa sina läkare och få diagnoser, och behandlingar blev försenade”, skriver Rhenman. Förvaltaren skriver vidare att 2022 kan bli ett bra år för hälsovårdssektorn och för fonden. ”Globalt kommer efterfrågan på hälso- och sjukvård att komma igen över hela linjen”.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent 3,68
Fond i år, förändring i procent 11,28

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.