Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: Portföljrevansch i juni, +10,1%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en mycket svag majmånad steg börserna i juni, då USA skrinlade sitt tullhot mot Mexiko, förhoppningar byggdes upp om både räntesänkningar från Federal Reserve samt om återstartade handelsförhandlingar mellan USA och Kina, varav det senare blev verklighet i samband med G20-mötet i Japan.
Så sammanfattas börsmånaden i en månadsrapport för sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, uppbackade av ett vetenskapligt råd.
Fonden steg med 10,1 procent sett till huvudandelsklassen IC1 EUR, medan den svenska andelsklassen RC1 SEK avancerade 9,6 procent. RC1 SEK är därmed upp 23,4 procent hittills i år.
Störst positiva avkastningsbidrag kom från de båda amerikanska bioteknikbolagen Array Biopharma och Mirati Therapeutics.
Array uppges ha presenterat mycket positiva data för kombinationsläkemedlet Braftavi/Mektovi på cancerkonferensen ASCO i början av juni. Ett par veckor senare lade läkemedelsjätten Pfizer ett bud på bolaget, motsvarande en premie om 62 procent.
Mirati Therapeutics, som utvecklar riktade cancerterapier, tilldrog sig under månaden stort intresse för sitt utvecklingsprojekt inom området KRAS, enligt förvaltarna.
”Målproteinet KRAS har historiskt ansetts vara näst intill omöjligt att använda för läkemedelsutveckling, men nu ser det ut som att både Mirati och Amgen har lyckats. Anledningen till den kraftiga kursuppgången på strax över 50 procent under juni var de mycket lovande, om än tidiga, fas 1-data som Amgen presenterade i början av månaden på ASCO”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
De innehav som påverkade fondens avkastning mest negativt i juni var de två amerikanska läkemedels- respektive bioteknikbolagen Aerie Pharmaceuticals och Macrogenics.
Vad gäller Aerie uppges aktien ha pressats på grund av investeraoro för det andra kvartalets försäljningsutveckling. Bolaget fokuserar på ögonsjukdomar och har på senare tid lanserat de två läkemedlen Rhopressa och Rocklatan, som behandlar förhöjt tryck i ögat, eller intraokulärt tryck i glaukom som är den formella beteckningen.
Macrogenics, inriktat på cancer och avancerad antikroppsteknologi, är aktuellt med en fas 3-studie för utvecklingsprojektet Margetuximab. I studien (SOPHIA, som ligger till grund för en registreringsansökan hos FDA senare i år) jämförs Margetuximab med standardbehandlingen trastuzumab, båda i kombination med cellgifter.
”För att kunna bedöma hur mycket bättre Margetuximab är jämfört med standardbehandlingen av dessa patienter behöver man helt enkelt längre uppföljning. Osäkerheten kring hur stor förbättringen är orsakade svag aktiekursutveckling under juni månad” enligt förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att de inte är överraskade över fondens starka utveckling i juni. Detta dels mot bakgrund av att april var ”orimligt svag” på grund av överdriven rädsla för diskussionen om det amerikanska sjukvårdssystemet, men även då den oro för handelskrig som pressade marknaderna i maj uppges ha en mycket liten direkt effekt på hälso- och sjukvårdssektorn.
”Vi tror att utsikterna för sommaren är fortsatt goda,
naturligtvis med något lägre uppgångspotential för fonden efter det fina juniresultatet. Vi ser dock möjligheterna som betydligt större än hoten och inte minst är värderingarna fortfarande påtagligt attraktiva”, skriver förvaltarna.
Förvaltningsteamet förväntar sig en händelserik höst och vinter när det kommer till kliniska utvecklingsprogram och inte minst inom bioteknik, samtidigt som Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att bakslag är oundvikliga. Tack vare riskspridning med över 100 noga utvalda innehav, har fonden under sina första tio år mer än väl lyckats kompensera för de motgångar som har uppstått hos vissa portföljbolag under vägen, meddelar förvaltarna.
Fondens största innehav vid juni månads utgång var Vertex Pharmaceuticals, Roche Holding, Humana, Jazz Pharmaceuticals samt Alexion Pharmaceuticals.

Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt