Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: ser fram emot kvartalsrapporter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oron för handelskrig påverkar även delsektorer av aktiemarknaden som inte direkt påförs tariffer. Hälso- och sjukvårdssektorn har dock gått bättre än flertalet sektorer under året, vilket ändå återspeglar en viss grad av skydd från handelsfrågan.
Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadsrapport.
Fondens svenska andelsklass noterade en uppgång om 0,7 procent i juni, vilket var något svagare än jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som steg 1,3 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är andelsklassens avkastning plus 15,9 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex noterar plus 6,1 procent i svenska kronor.

Utveckling för Rhenman Healthcare Equity L/S huvudklass IC1 (EUR) sedan fondens lansering i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Bäst portföljbidrag till fonden i juni gav innehaven Vertex Pharmaceuticals, Allergan och Fibrogen. Motsatt kom de sämsta bidragen från Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Sangamo Therapeutics, framgår av rapporten.
Gällande Allergan, som inledde året knackigt med en nedgång på 8 procent från årsskiftet till och med sista maj, skriver förvaltarna att specialty pharma-bolagets aktiekurs i juni återhämtade sig tack vare en positiv utveckling för bolagets forskningsportfölj. Allergan uppges under månaden ha presenterat positiva data från dess fas III-studie med läkemedelskandidaten Bimatoprost SR (sustained release). Bimatoprost SR är en långtidsverkande prostataglin avsedd att användas vid behandling av glaukom. Glaukom innebär att synnerven och synfältet påverkas och kan leda till blindhet om behandling uteblir. Förvaltarna förklarar att tillståndet i dag behandlas med ögondroppar, men att ett problem med detta är att patienterna inte alltid följer ordinationen, vilket påverkar behandlingsresultatet negativt. Av denna anledning bedöms ett långtidsverkande läkemedel såsom Allergans Bimatoprost SR, som administreras var fjärde månad, ha stor marknadspotential.
Utöver denna framgång meddelade bolaget även positiva data från en fas II-studie med Atogepant, som är en tablett för behandling av episodisk migrän, uppger förvaltarna.
Bland de tre aktier som nämns i negativa ordalag gällande avkastning framgår av rapporten att det egentligen inte rörde sig om några större negativa nyheter som orsakat den svaga aktieutvecklingen. Möjligen undantaget för Sangamo Therapeutics, där det konkurrerande bolaget Global Blood Therapeutics visade på mycket lovande resultat för sin läkemedelskandidat inom sickelcellsjukdom. Detta uppges ha lett till en svag utveckling för Sangamos aktie.

Fondens portföljkonstruktion och valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark pekar ut de kommande kvartalsrapporterna för hälso- och sjukvårdssektorn som utomordentligt intressanta. Detta eftersom stora bolag gått sämre än små- och medelstora bolag, samtidigt som de stora bolagen enligt förvaltarna bör rapportera mycket goda resultat till följd av goda marknadsförutsättningar och fortsatt stora effekter av den amerikanska skattereformen. Förvaltarna påpekar i sammanhanget att även bolag som inte är amerikanska men har en betydande verksamhet i USA gynnas av skattereformen och att de därför tror på en ganska stark rapportperiod, som antagligen kommer tas väl emot av marknaden.
I augusti flaggar dock Henrik Rhenman och Susanna Urdmark för att aktiemarknaden kan komma att börja ängsla sig för det kommande amerikanska mellanårsvalet, som inträffar i november. Förvaltarna aviserar att börsen kommer att vara humörstyrd framöver med fokus på både internationella handelsfrågor samt huruvida republikanerna lyckas behålla sin majoritet i senaten eller inte, vilket kan bli avgörande för hälsovårdssektorns utveckling.
En ”mycket positiv” aspekt som lyfts fram gällande nyhetsflödet på sistone är att Trumpadministrationen inte ser ut att avse rubba spelreglerna för läkemedelsindustrin. Förvaltarna uppger att administrationen inte verkar föreslå eller initiera reformer som inte branschen i sin helhet kan leva med och som inte på ett avgörande sätt förändrar villkoren för prissättningen av läkemedel. Detta gör att Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser positivt på förutsättningarna den kommande tiden.
Klicka på länken för att läsa förvaltarnas fullständiga månadskommentar:

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt