Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 6,3 procent som resultat av politisk oro, innehav med lovande produkter gav stöd

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk med 6,3 procent i augusti, och har därmed gett ett positivt resultat i år om 16,7 procent.

I september utvecklades stabila värdebolag positivt, detta efter att ha varit lågt värderade. Det omvända gällde för värdeutvecklingen i tillväxtbolag. Under månaden har både europeiska och amerikanska centralbankerna aviserat för räntesänkningar och läget i handelskriget mellan USA och Kina fortsätter vara ovisst. Det framgår i fondbolagets månadsrapport.

Banker och energibolag var de sektorer globalt som presterade bäst i september. Hälso- och sjukvård och dagligvaror släpade däremot efter.

Fondens bästa bidragsgivare var i september Roche och Seattle Genetics. Det motsatta gällde för Novocure och G1 Therapeutics.

Roche är ett av fondens största innehav och presterade bra under månaden efter att dess läkemedel Tecentriq presenterade lovande resultat. Seattle Genetics presenterade fina resultat på fas I-data för sin produkt inom urinblåscancer.

Framöver ser förvaltarna riksrättsprocessen mot president Trump som en anledning till att bolag inom hälso- och sjukvård svarat negativt under perioden. Detta eftersom att presidentkandidaten Elizabeth Warren tycks gynnas mest av situationen och att hon potentiellt skulle kunna föreslå åtstramningar av olika slag mot branschen.

Oavsett utfallet av tiden innan och efter presidentvalet i USA bedömer förvaltaren läget som gott för sektorn. ”Sektorns lönsamhet och goda framtidsförutsättningar bör kunna bestå.”

Fonden är per sista september till 77 procent exponerad mot amerikanska dollar.

Roche är fondens största innehav. På andra plats kommer Vertex Pharmaceuticalsch på tredje plats Horizon Therapeutics.

Love Josefsson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.