Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 1,19 procent i april – tror på prisreform på läkemedel

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 1,19 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,55 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att rapportsäsongen för det första kvartalet inleddes starkt och att många bolag redovisade oväntat bra omsättning och resultat när efterfrågan förbättrades och effekterna av sänkta kostnader slog igenom.

Marknaden fokuserade främst på bolagens kommenterar om framtiden, där den samlade bedömningen var att den fortsatta återhämtningen efter pandemin kommer att stödja tillväxten under andra halvåret. Främsta bidragsgivare i april var Novocure och Intuitive Surgical. På den negativa sidan fanns Adverum Biotechnologies och Fibrogen.

”Novocure är ett amerikanskt medicintekniskt bolag som har utvecklat en ny teknologi för att behandla cancer. Teknologin bygger på att elektriska fält (TTF) inom ett specifikt frekvensområde stör celldelningen och därmed hämmar tumörtillväxten. Bolagets teknologi är sedan tidigare godkänd för två indikationer. Bolaget bedriver även kliniska studier i ett flertal andra tumörtyper”, skriver Rhenman.

Under månaden meddelade Novocure att IDMC, en oberoende övervakningsfunktion, uppdaterat rekommendationerna för den pågående LUNAR-studien för behandling av icke-småcellig lungcancer.

”De oberoende experterna föreslog att studiens patientpopulation och uppföljningstid kan reduceras. De uttryckte även att det kan vara oetiskt att fortsätta rekrytera patienter till kontrollarmen. Det är fortfarande tidigt att dra några direkta slutsatser kring utfallet från IDMC:s granskning. Marknaden tolkade dock de nya direktiven positivt, vilket fick aktien att stiga med 54 procent under april”, fortsätter Rhenman.

Angående framtiden skriver förvaltaren att han tror på en prisreform på läkemedel i USA. Hösten 2021 är en kritisk tidpunkt för demokraterna att visa att de har förmågan att leva upp till sina vallöften och lotsa igenom en efterlängtad reform som innebär lägre priser på läkemedel.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % april, 2021
Fond MM, förändring i procent 1,19
Fond i år, förändring i procent 8,55

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.